Workshop
Technology/Feedstock Roadmap Renewable Fuels – naar 60+ PJ in 2030

2 oktober 2019, 9-12u
Navigant, WTC, Stadsplateau 15, Utrecht

Workshop uitsluitend voor platformleden

Het bestuur van Platform Duurzame Biobrandstoffen heeft het internationale adviesbureau Navigant opdracht gegeven voor een onderzoeksproject:
“Hoe kan Nederland de 2030-doelen voor hernieuwbare brandstoffen in transport behalen? En met welke mix aan hernieuwbare brandstoffen? Wat zijn kosteneffectieve hernieuwbare brandstofroutes voor de Nederlandse situatie?”

In het Klimaatakkoord is bij Mobiliteit opgenomen dat er maximaal 27 PJ hernieuwbare brandstoffen in het wegverkeer mag worden ingezet in 2030. Dat is een extra inzet naast de 33 PJ biobrandstoffen die al in de Nationale Energie Verkenning van 2017 was vermeld voor 2030. Gezamenlijk bedraagt dat 60 PJ. Daarnaast worden er ook bijdrages genoemd in binnenvaart en lucht- en zeevaart. De vraag aan Navigant dus hoe dat te bereiken is.

Onderdeel van de opdracht is een workshop met platformleden.

Doel van het onderzoek is inzicht geven aan beleidsmakers en besluitvormers op welke wijze de ambitieuze doelstellingen van de Energierichtlijn en het Klimaatakkoord kunnen worden ingevuld en welke inzet dat vraagt in de brede biobrandstofketen.

Scroll naar top