Nieuws / Opinie

nov 02

Het nieuwe goud voor Nederland: Biobased

In een brief aan de nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat, mede ondertekend door dit Platform, is het belang van biomassa voor Nederland onderstreept.

Nederland staat voor een enorme uitdaging om het gebruik van fossiele grondstoffen fors te reduceren. Dit gebeurt langs vijf transitiepaden. Alle duurzame energiebronnen zijn nodig, naast zon en wind voor elektriciteit en geothermie voor warmte, is biomassa volgens alle deskundigen en scenario’s naar 2050 meer dan onmisbaar (McKinsey, RUG, PBL, ECN): biomassa is de enige duurzame koolstofbron. Door de inzet van biomassa daalt de CO2-emissie per direct met 70%, en gaat naar 100% op de langere termijn, of is zelfs een negatieve uitstoot door opslag in materialen mogelijk.

Om het Parijs-akkoord mogelijk te maken is een versnelde opschaling van de inzet van biomassa een vitale en urgente stap.

Lees de hele Brief aan de klimaatminister_Het nieuwe goud voor Nederland