Blog

jan 24

Development of a Dedicated Marine Biofuel is needed

Biofuels are already a cost-competitive low carbon fuel option for shipping containing no (or only limited) sulphur. However, a ‘dedicated’ marine low carbon fuel has not yet been developed. Netherlands Platform Sustainable Biofuels put this message forward in a Presentation Roadmap Sustainable Biofuels for Shipping at the International Conference "Fuels of…
jan 15

The changing context for biofuels in the new Renewable Energy Directive for 2021-2030

The recast of Renewable Energy Directive (RED-II) for the time frame 2021-2030 has been published in the Official Journal of the European Union. The Directive (EU/2018/2001) can be downloaded here: English version Dutch version The new RED-II has some changed implications for sustainable biofuels. Here are some relevant issues: A…
dec 24

Ontwerp Klimaatakkoord klaar

Het ontwerp van het Klimaatakkoord is klaar. Ed Nijpels heeft het pakket vrijdag 21 december gepresenteerd. Volgens Nijpels ligt er nu een omvangrijk samenhangend pakket waarmee Nederland in 2030 de uitstoot van CO2 met ten minste 49 procent kan terugdringen.De komende maanden rekent het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de…
dec 24

Haskoning DHV: Nederland moet meer inzetten op biomassa

Nederland moet veel meer inzetten op biomassa. Niet alleen voor opwekking van elektriciteit, maar ook als grondstof voor de chemische industrie. Er is namelijk geen ander realistisch duurzaam alternatief voor fossiele grondstoffen voor het productieproces van onder meer plastic. Investeren in biomassa biedt bovendien kansen voor de regio Groningen die…
dec 10

Overview of biofuel options for shipping

Recently, several studies have highlighted the importance of biofuels to reduce fossil fuels in the shipping sector (see also our "shipping theme" page. For instance Port of Rotterdam considers biofuels as 'bridge fuels' towards future synthetic gaseous and liquid fuels based on (renewable) electricity. In this report for the Netherlands…
dec 06

‘Better Biomass’ schema goedgekeurd door Europese Commissie voor certificering duurzame biobrandstoffen

Het Better Biomass certificatieschema is opnieuw erkend door de Europese Commissie in het kader van de hernieuwbare energierichtlijn. Met Better Biomass kunnen bedrijven aantonen te voldoen aan de wettelijke duurzaamheidseisen in deze richtlijn. Deze eisen hebben betrekking op biobrandstoffen voor vervoer en vloeibare biomassa voor overige energietoepassingen. De erkenning heeft…
nov 30

GoodFuels brengt eerste duurzame stookolie op de zeevaartmarkt

GoodFuels brengt wereld’s eerste 100% duurzame stookolie op de markt na succesvolle testen met Norden A/S Met de introductie van een duurzame Bio-Fuel Oil met ultra lage CO2- en zwaveluitstoot (ULCSFO) krijgt de grote scheepvaart een nieuw alternatief voor vervuilende stookolie in handen waarmee stijgende industrie emissies snel en betaalbaar…
nov 29

Zweedse ‘coalitie of the willing’ voor decarbonisatie transport

In Zweden werkt een brede coalitie van partijen aan de doelstelling om het Zweedse wagenpark in 2030 onafhankelijk van fossiele brandstoffen te maken. Tijdens het seminar 'Clear and effective policies for low carbon transport' ( 27 november 2018) lichtte Jacob Lagercrantz toe hoe…
nov 28

Overheidssturing op snelle vermindering van fossiel

Klimaataanpak vraagt om overheidssturing op snelle vermindering van fossiel in het systeem Voor de invulling van het Klimaatakkoord van Parijs zal voor het gebruik van fossiele grondstoffen een einddatum moeten komen. Geredeneerd vanuit de noodzaak om de temperatuurstijging die klimaatverandering veroorzaakt te beperken, heeft de wereld met het huidige niveau…