Blog

aug 15

Zeeland gaat op groene brandstoffen rijden

Wethouder Loes Meeuwisse van Goes tankte 14 augustus de eerste vuilnistruck vol met hernieuwbare diesel. In Goes gaan vanaf nu alle gemeentelijke voertuigen op 100% hernieuwbare diesel (HVO) rijden. Deze diesel is gemaakt van gebruikt frituurvet, dierlijke vetten en residuen van de houtpulp-sector. Dat maakt de voertuigen van de gemeente…
jul 05

PBL start onderzoek naar beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van biomassa

De regering ziet een onmisbare rol voor biomassa in de energietransitie die moet leiden tot een CO2-neutrale samenleving in 2050. Dit staat zo benoemd in het recent gepubliceerde klimaatakkoord. Diverse partijen vragen zich af of er wel voldoende duurzame biomassa beschikbaar zal zijn. In het klimaatakkoord is afgesproken om tot een…
jun 20

Clean transportation fuel in exchange for collected non-recyclable plastics

IGES, FinCo and CIV Texel cooperate to remove non-recyclable plastics from the North Sea and deliver it after conversion as a clean transportation fuel to the Texel fishing fleet. Integrated Green Energy Solutions (IGES), FinCo Fuel Nederland B.V. (FinCo) and Cooperative of fishermen Texel (CIV Texel) signed an agreement that…
jun 13

Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart

De Rijksoverheid, provincies, havens, maritieme brancheorganisaties, verladers, vervoerders, banken en kennisinstellingen slaan de handen ineen voor verduurzaming van de scheepvaart. De partijen hebben 11 juni 2019 met minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een Green Deal gesloten met vele tientallen acties om de uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht…
jun 06

Vacature Senior Beleidsmedewerker Innovatieve Energiedragers

Het ministerie Infrastructuur en Waterstaat zoekt een senior beleidsmedewerker Innovatieve Energiedragers om het team Duurzame Mobiliteit te versterken. Meer informatie over de vacature is hier te vinden. De Min IenW-website schrijft: Je werkt als senior beleidsmedewerker bij de directie Duurzame Mobiliteit niet alleen mee aan het behalen van de doelstellingen van…
jun 04

Innovaties Duurzame Binnenvaart-regeling opengesteld

Heeft u een goed idee dat kan bijdragen aan de verduurzaming van de binnenvaart? Binnen de subsidieregeling Innovaties Duurzame Binnenvaart stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu geld ter beschikking voor innovatieve en duurzame projecten. In totaal is 1.000.000 euro beschikbaar met een maximumbedrag van 250.000 euro per projectaanvraag. Projecten…
mei 28

Eerste Europese raffinaderij voor duurzame vliegtuigbrandstof komt in Nederland

Nederland krijgt over drie jaar de eerste Europese raffinaderij voor duurzame vliegtuigbrandstof. De fabriek, opgezet door KLM, de Amsterdamse biopionier Sky NRG en industrieel conglomeraat SHV, zal afval uit de voedselindustrie, landbouw en bosbouw omzetten in vliegtuigbrandstof. Dat schrijft het Parool maandag 27 mei in haar krant. Het hele bericht in het Parool is…
mei 21

ILT constateert fraude met certificering biodiesel

In een Signaalrapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wijst ILT op "geconstateerde fraude met de certificering van duurzame biodiesel". Het Platform vindt fraude buitengewoon ernstig, en is blij dat er serieus en strafrechtelijk naar gekeken wordt. Het is van groot belang dat bedrijven,…
mei 14

IMO Marine Environment Protection Committee meets to further tailor GHG-reduction details

The Marine Environment Protection Committee (MEPC) of the IMO meets from 13-17 May to discuss various vital environmental issues, from marine plastic pollutions to Green House Gas emission reduction. In April 2018, IMO's Marine Environment Protection Committee (MEPC) adopted an initial strategy on the reduction of greenhouse gas emissions from…