Blog

feb 08

André Kuipers opent depot met uitsluitend duurzame biobrandstoffen

Oud-astronaut André Kuipers opende zaterdag 4 februari bij Calpam SMD Olie in Gorinchem het eerste brandstofdepot waar uitsluitend duurzame biobrandstoffen worden opgeslagen. De brandstoffen zijn van Future Fuels Wholesale (FFW). Vanuit dit depot kunnen dealers in heel Nederland worden bevoorraad met deze duurzame biobrandstoffen. Meer informatie in dit nieuwsbericht in het AD.
feb 07

Coca-Cola schaalt succesvolle pilot met hernieuwbare diesel op

Gebruik van een brandstofmengsel met 30% hernieuwbare diesel leidde tot 24% minder CO2-uitstoot per truck in een pilot die Coca-Cola in 2016 in Nederland uitvoerde. De pilot werd uitgevoerd in samenwerking met DAF Trucks, Nijol Oliemaatschappij en de vervoerders Boonzaaijer, Van Rijen en Zandbergen. In de pilot deden zes trucks mee.De trucks…
feb 02

Werkgroepbijeenkomst wegverkeer: perspectieven op inzet duurzame biobrandstoffen

1. Presentatie onderzoek Integrated fuels and vehicles roadmap 2030+ Op vrijdag 27 januari 2017 presenteerde Arnoud van der Slot van Roland Berger de resultaten van het uitgebreide onderzoek Integrated fuels and vehicles roadmap 2030+ dat perspectieven op inzet duurzame biobrandstoffen biedt, tijdens een bijeenkomst van de Werkgroep Wegverkeer van het Platform Duurzame…
jan 18

Biobrandstoffen en Power-to-X

De relatie tussen biobrandstoffen en ‘Power-to-X’ is een van de centrale thema’s op de internationale conferentie over hernieuwbare mobiliteit "Fuels of the Future 2017”. Deze vindt plaats op 23 en 24 januari 2017 in Berlijn. Een belangrijke vraag is welke synergiën en mogelijkheden er liggen tussen e-fuels in combinatie met…
dec 12

De RED-2 geeft impuls aan inzet duurzame biobrandstoffen

Het Platform vindt het een goede zaak dat in het voorstel voor de nieuwe Renewable Energy Directive (RED-2) de verplichte bijmenging van geavanceerde biobrandstoffen groeit. Dit stimuleert de volumegroei van duurzame biobrandstoffen. Een verplicht subdoel van 3,6% bijmenging van geavanceerde biobrandstoffen, binnen het doel van 6,8% bijmenging van ‘advanced renewable fuels',…
nov 29

Reactie Platform Duurzame Biobrandstoffen op ontwerpbesluit Hernieuwbare Energie Vervoer

In reactie op het ontwerpbesluit Hernieuwbare Energie Vervoer waarover het Ministerie van IenM onlangs de sector heeft geconsulteerd heeft het Platform dringend geadviseerd om de reeds bestaande doelstellingen en verplichtingen te handhaven; te sturen op CO2-reductie; prioriteit te geven aan geavanceerde biobrandstoffen en bij het invullen van de reductieverplichting in…
nov 28

Nauwelijks palmolie in biodiesel voor Nederland

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen heeft in een opiniestuk gereageerd op een artikel van Milieudefensie in de Volkskrant. In die bijdrage roept Milieudefensie de Nederlandse overheid op in zijn geheel te stoppen met biobrandstoffen uit zorgen voor kap van regenwoud voor productie van palmolie voor biobrandstoffen.  Milieudefensie richt haar pijlen op palmolie terwijl dit…
nov 25

Perspectieven voor drop-in biofuels in scheepvaart en luchtvaart

Op een bijeenkomst van IEA Bioenergy in Nieuw-Zeeland, 21 november 2016, hield GoodFuels een presentatie over “Drop-in biofuels for international marine and aviation markets”. GoodFuels is lid van het Platform Duurzame Biobrandstoffen. BTG, eveneens Platformlid, heeft bijgedragen aan een presentatie over de mogelijkheden van pyrolyse-olie als brandstof voor scheepvaart. [caption…
nov 21

Biofuture Platform steunt inzet duurzame biobrandstoffen en biomaterialen

Tijdens de COP22, in Marrakech, hebben 20 landen, waaronder Nederland,  gezamenlijk het Biofuture Platform opgericht. Het Biofuture Platform wil het gebruik van geavanceerde biobrandstoffen en biomaterialen aanjagen en stimuleert innovatie in deze sector. Duurzame gronstoffen voor gevanceerde biobrandstoffen zijn de sleutel tot het uitbreiden van gebruik van biobrandstoffen in de transportsector. Het Biofuture…