Blog

mei 25

Wijziging Wet Milieubeheer voor implementatie ILUC-richtlijn gepubliceerd

De wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van de ILUC-richtlijn is door de Koning is getekend en op 24 mei 2018 in het Staatsblad gepubliceerd is (zie stb-2018-137). Ook het Besluit energie vervoer is door de Koning ondertekend en is op 17 mei 2018 in het…
mei 25

“Bereiken fossielvrij zwaar wegtransport in 2050 is mogelijk en kostenbesparend”, concludeert Scania

Voor het tijdspad dat het Parijse klimaatakkoord heeft gezet - 2050 - is fossielvrij zwaar wegtransport niet alleen technisch mogelijk, maar leidt ook vanuit een maatschappelijk perspectief tot kostenbesparingen. Dat concludeert de Zweedse truck-fabrikant Scania in haar White Paper "The Pathway Studies: achieving fossil-free commercial transport by 2050". Scania's President…
feb 16

TV-programma Brandpunt-plus besteedt aandacht aan vervuiling in de scheepvaart

TV-programma Brandpunt-plus besteedde op 15 februari 2018 aandacht aan de vervuiling in de scheepvaartsector. Aan het woord komen Astrid Sonneveld en Sjors Geraedts van het Nederlandse bedrijf GoodFuels, een lid van het Platform Duurzame Biobrandstoffen. Astrid en Sjors maken zich sterk voor voor de inzet van fossielvrije, klimaatvriendelijke brandstof om…
feb 14

Presentaties kennissessie ‘low carbon’ opties voor duurzame mobiliteit

RVO en het Platform Duurzame Biobrandstoffen organiseerden een kennissessie over low-carbon' opties voor duurzame mobiliteit.  Nieuwe ontwikkelingen in motortechniek en biobrandstoffen werden op een rij gezet voor beleidsmakers en spelers in de brandstoffenmarkt. Dagvoorzitter was Jeroen Bremmer van RVO. De kennissessie vond plaats bij RVO in Den Haag, op 17…
feb 12

E4tech voert studie uit naar duurzame biobrandstoffen in scheepvaart

E4tech adviseert over rol en betekenis van duurzame biobrandstoffen om emissies te reduceren in de scheepvaart Namens Havenbedrijf Rotterdam en Platform Duurzame Biobrandstoffen voert het internationale strategisch adviesbureau E4tech een studie uit naar welke opties de Nederlandse scheepvaartsector heeft om CO2-uitstoot te reduceren en wat duurzame biobrandstoffen daarin kunnen betekenen.…
jan 26

Biobrandstoffen onontbeerlijk in sterk klimaat- en energieakkoord

Brief aan minister Wiebes Het Platform Duurzame Biobrandstoffen schrijft in een brief aan minister Wiebes van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat graag bij te dragen aan het ontwikkelen van een sterk nationaal klimaat- en energieakkoord. De gezamenlijke opgave om de Nederlandse energievraag te verduurzamen is enorm. Er is…
dec 21

Voorstel wijziging Wet Milieubeheer aangenomen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 20 december een brief gestuurd naar de betrokken partijen gestuurd over stemmingen in de kamer voor de nationale implementatie van de ILUC-richtlijn. De brief is hier te vinden. hieronder een quote uit de brief: "De Tweede Kamer heeft op 12 december 2017…
dec 02

Nederlandse praktijk: grotendeels biobrandstoffen uit rest-en afvalstromen

In Nederland is in 2016 geen palm- of sojaolie ingezet voor biobrandstoffen. Dat blijkt uit de rapportages van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa rapportage Energie voor Vervoer in Nederland 2016, 3 juli 2017). Tweederde van de in Nederland ingezette biobrandstoffen vervangen diesel. De rest vervangt benzine. De biobrandstoffen die diesel vervangen bestaan…
nov 15

Inzet hernieuwbare brandstoffen levert snelle CO2-winst voor Groningen

In de stad Groningen hebben raadsleden van D66, GroenLinks en PvDD op 18 oktober 2017 het college bevraagd over de duurzaamheidsambities in de aanbesteding van vloeibare brandstoffen. Het Platform Duurzame Biobrandstoffen adviseert het college van B&W van de gemeente Groningen de brandstofnormering aan te houden in de aanbesteding. Brandstoffen zijn…