Blog

jun 08

Helsinki verbetert luchtkwaliteit met biobrandstoffen

De Finse hoofdstad Helsinki, goed vergelijkbaar met een stad als Amsterdam, schakelt tussen nu en 2020 over op duurzame biobrandstoffen, op basis van afval en reststromen, voor OV-bussen en een groot deel van de gemeentelijke voertuigen, machines en trucks. Dit levert een positieve impact op voor de luchtkwaliteit in het centrum van Helsinki,…
apr 19

Tweede Kamer houdt rondetafelgesprek over biobrandstoffen

Op woensdag 19 april 2017 organiseert de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer een hoorzitting over biobased producten en biobrandstoffen. Verschillende partijen, waaronder dit Platform, zijn hiervoor uitgenodigd. Het Platform benoemt in zijn position paper dat de verdere ontwikkeling en productie van duurzame biobrandstoffen een economische propositie voor Nederland vormt.…
mrt 06

Reacties op Europese beleidsvoorstellen

Europese biobrandstoforganisaties reageren op RED-II voorstellen "Terugdringen van de CO2-uitstoot in de transportsector vereist concreet, realistisch en ambitieus beleid". Met die oproep - eind februari 2017 - stelt een coalitie van brancheorganisaties betrokken in de Europese biobrandstoffenwaardeketen een aantal focuspunten voor aan de Europese Commissie om het post-2020 beleid voor duurzame biobrandstoffen in transport een impuls…
mrt 06

Moties Nederlands biobrandstoffenbeleid

Kamer wil sturen op CO2 Leden van de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu willen in het biobrandstoffenbeleid sturen op de reductie van broeikasgassen. Ze willen inzet van biobrandstoffen die aantoonbaar tenminste 60% CO2-reductie opleveren ten opzichte van fossiele brandstoffen, inclusief de mogelijke CO2-uitstoot als gevolg van indirect landgebruik (ILUC). Dit blijkt uit de…
feb 10

Bioraffinaderij in Delfzijl voor chemicaliën uit hout

Avantium uit Amsterdam gaat samenwerken met AkoNobel, Chemport Europe, RWE en Staatsbosbeheer om uit houtsnippers, pulp en bijproducten uit de landbouw chemicaliën te produceren. De 5 bedrijven hebben plannen voor het ontwikkelen van een bioraffinaderij op het Chemie Park Delfzijl. Meer informatie is hier te vinden.
feb 08

‘Sequential cropping’ voor de productie van low-ILUC biomethaan

In een recente studie voor het Italiaanse biogas Consortium heeft Ecofys geconcludeerd dat door toepassing van 'sequential cropping' de opbrengst van landbouwgewassen significant kan toenemen zonder nadelige milieugevolgen. Dit biedt mogelijkheden om een groot potentieel van 'low-ILUC' landbouwgrondstoffen te ontsluiten voor, in dit geval, de productie van biogas. Ecofys heeft…
feb 08

André Kuipers opent depot met uitsluitend duurzame biobrandstoffen

Oud-astronaut André Kuipers opende zaterdag 4 februari bij Calpam SMD Olie in Gorinchem het eerste brandstofdepot waar uitsluitend duurzame biobrandstoffen worden opgeslagen. De brandstoffen zijn van Future Fuels Wholesale (FFW). Vanuit dit depot kunnen dealers in heel Nederland worden bevoorraad met deze duurzame biobrandstoffen. Meer informatie in dit nieuwsbericht in het AD.
feb 07

Coca-Cola schaalt succesvolle pilot met hernieuwbare diesel op

Gebruik van een brandstofmengsel met 30% hernieuwbare diesel leidde tot 24% minder CO2-uitstoot per truck in een pilot die Coca-Cola in 2016 in Nederland uitvoerde. De pilot werd uitgevoerd in samenwerking met DAF Trucks, Nijol Oliemaatschappij en de vervoerders Boonzaaijer, Van Rijen en Zandbergen. In de pilot deden zes trucks mee.De trucks…
feb 02

Werkgroepbijeenkomst wegverkeer: perspectieven op inzet duurzame biobrandstoffen

1. Presentatie onderzoek Integrated fuels and vehicles roadmap 2030+ Op vrijdag 27 januari 2017 presenteerde Arnoud van der Slot van Roland Berger de resultaten van het uitgebreide onderzoek Integrated fuels and vehicles roadmap 2030+ dat perspectieven op inzet duurzame biobrandstoffen biedt, tijdens een bijeenkomst van de Werkgroep Wegverkeer van het Platform Duurzame…