Blog

nov 09

Internetconsultatie Besluit hernieuwbare energie vervoer

Besluit hernieuwbare energie vervoer Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft dinsdag 8 november een internetconsultatie geopend over het ontwerp Besluit hernieuwbare energie vervoer. Dit besluit regelt hoe leveranciers aan hun jaarverplichting hernieuwbare energie en aan hun CO2-reductieverplichting kunnen voldoen. Afgelopen zomer heeft een internetconsultatie plaatsgevonden over de wetswijziging Wet milieubeheer, hiervan is…
okt 28

Presentatie St1 Nordic Oy: ‘how we build a new business out of biofuels’

Download key-note presentation St1 In het licht van de grote bijdrage van het wegverkeer (70%) aan de totale uitstoot van de transportsector,  benadrukt Mika Aho van St1 de urgentie om maatregelen te nemen binnen de huidige infrastructuur. Volgens hem bieden geavanceerde biobrandstoffen op dit moment de goedkoopste en snelste optie…
okt 28

Oprichtingspresentatie ‘volume gebruik en productie duurzame biobrandstoffen moet omhoog’

Download presentatie lanceringsbijeenkomst Namens het Platform Duurzame Biobrandstoffen heeft Eric van den Heuvel de strategie van het Platform Duurzame Biobrandstoffen uiteengezet. Het eindbeeld is duidelijk: biobrandstoffen zijn onmisbaar in luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegtransport. Deze sectoren zijn echter zeer sterk brandstofprijsgevoelig en er is op dit moment nauwelijks vraag. De strategie van…
okt 25

Oprichting Platform Duurzame Biobrandstoffen

Download Persbericht Oprichting 25 oktober 2016 Bij zijn oprichting op dinsdag 25 oktober heeft het Platform Duurzame Biobrandstoffen voor een aantal concrete maatregelen gepleit om het gebruik van duurzame biobrandstoffen in de Nederlandse transportsector fors te verhogen. Duurzame biobrandstoffen leveren een belangrijke bijdrage aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot van…
okt 24

In Nederland is 56,4 % van de biobrandstoffen waste-based

De afgelopen jaren laten een overstap zien naar waste-based biobrandstoffen. 56,4% van de in Nederland ingezette biobrandstoffen in 2015 waren waste-based (berekend op basis van energie-inhoud). Dat betekent dat voor de productie van biodiesel voedselgewassen als grondstof in toenemende mate worden vervangen door afval als grondstof. Dat is een belangrijke…
okt 12

Aandeel enkel- en dubbeltellende biobrandstoffen in Nederland

De overheid maakt een onderscheid tussen dubbel- of enkeltellende biobrandstoffen. Dubbeltellende brandstoffen zijn voornamelijk gemaakt van reststromen en niet-voedsel, houtachtige, gewassen (precieze formulering staat in de Europese Richtlijn 2009/28/EG die inmiddels is vervangen door de Europese Richtlijn 2015/1513). De afgelopen jaren is het aandeel dubbeltellende biobrandstoffen snel gegroeid en zijn de…
okt 10

Duurzame biobrandstoffen reduceren Nederlandse C02-uitstoot met 1,2 miljoen ton.

In 2015 hebben biobrandstoffen een record aan C02-reductie neergezet op de Nederlandse vervoersmarkt. Naar verwachting zal dit meer dan verdubbelen In 2020. De in Nederland ingezette biobrandstoffen besparen over de hele keten, well-to-wheel, 72% broeikasgasemissies ten opzichte van benzine en diesel. Dat ligt beduidend hoger dan de drempel van 35%…