Blog

jan 26

Biobrandstoffen onontbeerlijk in sterk klimaat- en energieakkoord

Brief aan minister Wiebes Het Platform Duurzame Biobrandstoffen schrijft in een brief aan minister Wiebes van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat graag bij te dragen aan het ontwikkelen van een sterk nationaal klimaat- en energieakkoord. De gezamenlijke opgave om de Nederlandse energievraag te verduurzamen is enorm. Er is…
dec 21

Voorstel wijziging Wet Milieubeheer aangenomen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 20 december een brief gestuurd naar de betrokken partijen gestuurd over stemmingen in de kamer voor de nationale implementatie van de ILUC-richtlijn. De brief is hier te vinden. hieronder een quote uit de brief: "De Tweede Kamer heeft op 12 december 2017…
dec 02

Nederlandse praktijk: grotendeels biobrandstoffen uit rest-en afvalstromen

In Nederland is in 2016 geen palm- of sojaolie ingezet voor biobrandstoffen. Dat blijkt uit de rapportages van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa rapportage Energie voor Vervoer in Nederland 2016, 3 juli 2017). Tweederde van de in Nederland ingezette biobrandstoffen vervangen diesel. De rest vervangt benzine. De biobrandstoffen die diesel vervangen bestaan…
nov 15

Inzet hernieuwbare brandstoffen levert snelle CO2-winst voor Groningen

In de stad Groningen hebben raadsleden van D66, GroenLinks en PvDD op 18 oktober 2017 het college bevraagd over de duurzaamheidsambities in de aanbesteding van vloeibare brandstoffen. Het Platform Duurzame Biobrandstoffen adviseert het college van B&W van de gemeente Groningen de brandstofnormering aan te houden in de aanbesteding. Brandstoffen zijn…
nov 02

Het nieuwe goud voor Nederland: Biobased

In een brief aan de nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat, mede ondertekend door dit Platform, is het belang van biomassa voor Nederland onderstreept. Nederland staat voor een enorme uitdaging om het gebruik van fossiele grondstoffen fors te reduceren. Dit gebeurt langs vijf transitiepaden. Alle duurzame energiebronnen zijn nodig,…
nov 02

Reactie op RED-II

Het Platform heeft een reactie gestuurd naar de Nederlandse leden in het Europees Parlement over de voorstellen voor de nieuwe Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED II). Deze voorstellen zullen in grote mate de wijze en mogelijkheden gaan bepalen om de CO2-uitstoot van de Nederlandse transportsector te reduceren. Daarom vraagt het Platform Duurzame…
okt 26

Presentaties seminar ‘Duurzame biobrandstoffen als belangrijke optie in fossielvrij transport’ 

Onder leiding van  John Grin, onafhankelijk voorzitter van het Platform en hoogleraar 'policy science, especially system innovation' aan de Universiteit van Amsterdam organiseerde het Platform een seminar over Duurzame Biobrandstoffen als belangrijke optie voor fossielvrij transport. Het seminar vond plaats in de Centrale Openbare bibliotheek van Amsterdam, op 13 oktober…
okt 09

De opmars van biobrandstoffen uit afval- en reststromen in Nederland

door Eric van den Heuvel Het Nederlandse beleid stuurt op de inzet van biobrandstoffen die gemaakt worden van afval- en reststromen. De jaarlijkse rapportages van de Nederlandse emissieautoriteit (NEa) (zie https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/rapportages-en-cijfers-ev/totaalrapportages) laten zien dat deze beleidssturing resultaat oplevert. In 2011, het eerste jaar waarover de (NEa) rapporteerde, lag het aandeel…
okt 07

Presentaties van de 6e ‘Internationale Lignocellulosic Ethanol Conference’ beschikbaar

27 en 28 september 2017 vond in Brussel de 6e Internationale Lignocellulose Ethanol Conferentie plaats. Het thema van deze druk bezochte conferentie was "Versnellen van de toepassing; de noodzaak van beleid dat dit mogelijk maakt". Sprekers reageerden op de voorstellen van de Eruopese Commissie voor een nieuwe Hernieuwbare Energie Richtlijn…