Blog

dec 14

Plan B(randstoffen): vergroenen chemie loopt via groene brandstoffen

Platform Duurzame Biobrandstoffen heeft op de Lunchtalk van 10 december 2020 het "Plan B(randstoffen)" aangekondigd. Leden van het Platform brengen met Plan B(randstoffen) de strategie onder de aandacht dat de vergroening van chemie via het vergroenen van de brandstoffen loopt. De verplichtingen voor hernieuwbare brandstoffen in de markt, stimuleren de…
dec 02

Draft Ordinance Energy in Transport open for consultation – main elements

27.1% by 2030 - that is the proposed share of renewable energy in the Netherlands transport, according to the recent draft 'Besluit Energie Vervoer' (Ordinance Energy in Transport), published by the Netherlands Government and now open for public consultation. Information on the consultation, closing January 6, 2021 ais provided at…
nov 23

Public consultation open: review of the EU Renewable Energy Rules

Under the European Green Deal, the European Commission has committed to stronger action on climate change and will assess how the EU’s greenhouse gas emissions could responsibly be reduced by at least 50% to 55% by 2030. The Commission has announced a review to assess how the renewable energy rules…
nov 18

Opschalen groengas voor mobiliteit

Van de hernieuwbare brandstofopties op de markt levert inzet van groengas in de vorm van bijvoorbeeld CBG  (compressed biomethane gas) of LBG (liquified biomethane gas) een grote reductie van klimaatimpact op. Voor eindgebruikers is rijden op groengas kosteneffectief. In sommige gevallen is er zelfs sprake van dat rijden op groengas…
nov 13

26 November deadline voor input revisie CO2-emissieprestatie voertuigen

De Europese Commissie bereidt een revisie van de vaststelling van CO2-emissienormen personenauto's en lichte bedrijfswagens  voor. De Commissie vraagt daarom om reacties op deze voorgenomen wijziging van de Europese verordening (EU) 2019/631 die de CO2-emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfs­voertuigen vaststelt. Platform wijst op de mogelijkheid om met…
okt 30

Volgens KEV2020 te weinig groei in aandeel hernieuwbare brandstoffen in transport

PBL laat zien dat het aandeel biobrandstoffen in mobiliteit slechts van 6 procent in 2019 naar 7 procent in 2030 stijgt. Dit is deels te verklaren doordat verschillende biobrandstofstromen administratief dubbel mogen tellen waarmee het fysieke volume maar weinig groeit in het komende decennium. Verder is de afspraak in het Klimaatakkoord…
okt 30

North-C-Methanal demonstration project in Belgium

North-C-Methanol is the first large scale demonstrator project of North-CCU-Hub. It consists of an electrolyser plant with a power of 63 MW, splitting water in green hydrogen and oxygen, using renewable energy from off-shore wind. Oxygen will be used locally in the steel industry. Green hydrogen will be combined with…
okt 29

Cargill invests in new advanced biodiesel plant in Ghent, Belgium

Cargill plans to invest in the construction of a new multi wastes and residues based biodiesel plant in Ghent, Belgium. The investment for plant will be around 150 million euros. Cargill already has an operating multi-seed crush plant and a semi-refinery for vegetable oils present on the Bioro site. Here,…
okt 21

Petrol cars run on bio-methanol in a pilot in Denmark

In a new experiment in Denmark, around 100 cars will run on biomethanol (M85) from biogas and manure for two years, as an alternative to petrol. Lars Thomsen, chairman of the Danish Methanol Association, has been driving on biomethanol now for one year, in his Peugeot 108. by using M85,…