Blog

jan 18

Biobrandstoffen en Power-to-X

De relatie tussen biobrandstoffen en ‘Power-to-X’ is een van de centrale thema’s op de internationale conferentie over hernieuwbare mobiliteit "Fuels of the Future 2017”. Deze vindt plaats op 23 en 24 januari 2017 in Berlijn. Een belangrijke vraag is welke synergiën en mogelijkheden er liggen tussen e-fuels in combinatie met…
dec 12

De RED-2 geeft impuls aan inzet duurzame biobrandstoffen

Het Platform vindt het een goede zaak dat in het voorstel voor de nieuwe Renewable Energy Directive (RED-2) de verplichte bijmenging van geavanceerde biobrandstoffen groeit. Dit stimuleert de volumegroei van duurzame biobrandstoffen. Een verplicht subdoel van 3,6% bijmenging van geavanceerde biobrandstoffen, binnen het doel van 6,8% bijmenging van ‘advanced renewable fuels',…
nov 29

Reactie Platform Duurzame Biobrandstoffen op ontwerpbesluit Hernieuwbare Energie Vervoer

In reactie op het ontwerpbesluit Hernieuwbare Energie Vervoer waarover het Ministerie van IenM onlangs de sector heeft geconsulteerd heeft het Platform dringend geadviseerd om de reeds bestaande doelstellingen en verplichtingen te handhaven; te sturen op CO2-reductie; prioriteit te geven aan geavanceerde biobrandstoffen en bij het invullen van de reductieverplichting in…
nov 28

Nauwelijks palmolie in biodiesel voor Nederland

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen heeft in een opiniestuk gereageerd op een artikel van Milieudefensie in de Volkskrant. In die bijdrage roept Milieudefensie de Nederlandse overheid op in zijn geheel te stoppen met biobrandstoffen uit zorgen voor kap van regenwoud voor productie van palmolie voor biobrandstoffen.  Milieudefensie richt haar pijlen op palmolie terwijl dit…
nov 25

Perspectieven voor drop-in biofuels in scheepvaart en luchtvaart

Op een bijeenkomst van IEA Bioenergy in Nieuw-Zeeland, 21 november 2016, hield GoodFuels een presentatie over “Drop-in biofuels for international marine and aviation markets”. GoodFuels is lid van het Platform Duurzame Biobrandstoffen. BTG, eveneens Platformlid, heeft bijgedragen aan een presentatie over de mogelijkheden van pyrolyse-olie als brandstof voor scheepvaart. [caption…
nov 21

Biofuture Platform steunt inzet duurzame biobrandstoffen en biomaterialen

Tijdens de COP22, in Marrakech, hebben 20 landen, waaronder Nederland,  gezamenlijk het Biofuture Platform opgericht. Het Biofuture Platform wil het gebruik van geavanceerde biobrandstoffen en biomaterialen aanjagen en stimuleert innovatie in deze sector. Duurzame gronstoffen voor gevanceerde biobrandstoffen zijn de sleutel tot het uitbreiden van gebruik van biobrandstoffen in de transportsector. Het Biofuture…
nov 09

Internetconsultatie Besluit hernieuwbare energie vervoer

Besluit hernieuwbare energie vervoer Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft dinsdag 8 november een internetconsultatie geopend over het ontwerp Besluit hernieuwbare energie vervoer. Dit besluit regelt hoe leveranciers aan hun jaarverplichting hernieuwbare energie en aan hun CO2-reductieverplichting kunnen voldoen. Afgelopen zomer heeft een internetconsultatie plaatsgevonden over de wetswijziging Wet milieubeheer, hiervan is…
okt 28

Presentatie St1 Nordic Oy: ‘how we build a new business out of biofuels’

Download key-note presentation St1 In het licht van de grote bijdrage van het wegverkeer (70%) aan de totale uitstoot van de transportsector,  benadrukt Mika Aho van St1 de urgentie om maatregelen te nemen binnen de huidige infrastructuur. Volgens hem bieden geavanceerde biobrandstoffen op dit moment de goedkoopste en snelste optie…
okt 28

Oprichtingspresentatie ‘volume gebruik en productie duurzame biobrandstoffen moet omhoog’

Download presentatie lanceringsbijeenkomst Namens het Platform Duurzame Biobrandstoffen heeft Eric van den Heuvel de strategie van het Platform Duurzame Biobrandstoffen uiteengezet. Het eindbeeld is duidelijk: biobrandstoffen zijn onmisbaar in luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegtransport. Deze sectoren zijn echter zeer sterk brandstofprijsgevoelig en er is op dit moment nauwelijks vraag. De strategie van…