Blog

sep 06

Publieke consultatie over strategie voor reductie broeikasgasemissies

Europese Commissie consulteert stakeholders over langetermijnstrategie voor reductie broeikasgasemissies in Europa Low-carbon brandstoffen zijn heel hard nodig om de CO2-uitstoot van verkeer en vervoer omlaag te brengen. Dit Platform werkt daarom met de leden aan een reactie op de publieke consultatie van de Commissie. Tot en met dinsdag 9 oktober…
jul 31

1,5 miljoen ton CO2-reductie door hernieuwbare energie in transport in 2017

In 2017 kwam 69% van de biobrandstoffen uit afval- en reststromen door Eric van den Heuvel Het Nederlandse beleid stuurt op de inzet van biobrandstoffen die gemaakt worden van afval- en reststromen. De jaarlijkse rapportages van de Nederlandse emissieautoriteit (zie NEa-website) laten zien dat deze beleidssturing resultaat oplevert. In 2011,…
jul 08

Duurzame biobrandstoffen leveren in 2030 7,5 miljoen ton CO2-reductie

Duurzame biobrandstoffen leveren in 2030 7,5 miljoen ton CO2-reductie Er is een belangrijke rol weggelegd voor duurzame biobrandstoffen om de doelen voor CO2-reductie te behalen voor de mobiliteitssector. De platforms voor alternatieve transportbrandstoffen (waterstof-elektrisch, bio-LNG en duurzame biobrandstoffen) hebben voor het klimaatakkoord gezamenlijk een strategie ontwikkeld voor de inzet van duurzame…
jun 01

Staatssecretaris tekent Convenant Duurzame Biobrandstoffen

1 juni 2018. Staatssecretaris tekent Convenant Duurzame Biobrandstoffen Namens de Rijksoverheid heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven het Convenant Duurzame Biobrandstoffen ondertekend. John Grin tekende namens de leden van Platform Duurzame Biobrandstoffen. Met dit convenant spreken Rijksoverheid en…
mei 25

Wijziging Wet Milieubeheer voor implementatie ILUC-richtlijn gepubliceerd

De wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van de ILUC-richtlijn is door de Koning is getekend en op 24 mei 2018 in het Staatsblad gepubliceerd is (zie stb-2018-137). Ook het Besluit energie vervoer is door de Koning ondertekend en is op 17 mei 2018 in het…
mei 25

“Bereiken fossielvrij zwaar wegtransport in 2050 is mogelijk en kostenbesparend”, concludeert Scania

Voor het tijdspad dat het Parijse klimaatakkoord heeft gezet - 2050 - is fossielvrij zwaar wegtransport niet alleen technisch mogelijk, maar leidt ook vanuit een maatschappelijk perspectief tot kostenbesparingen. Dat concludeert de Zweedse truck-fabrikant Scania in haar White Paper "The Pathway Studies: achieving fossil-free commercial transport by 2050". Scania's President…
feb 16

TV-programma Brandpunt-plus besteedt aandacht aan vervuiling in de scheepvaart

TV-programma Brandpunt-plus besteedde op 15 februari 2018 aandacht aan de vervuiling in de scheepvaartsector. Aan het woord komen Astrid Sonneveld en Sjors Geraedts van het Nederlandse bedrijf GoodFuels, een lid van het Platform Duurzame Biobrandstoffen. Astrid en Sjors maken zich sterk voor voor de inzet van fossielvrije, klimaatvriendelijke brandstof om…
feb 14

Presentaties kennissessie ‘low carbon’ opties voor duurzame mobiliteit

RVO en het Platform Duurzame Biobrandstoffen organiseerden een kennissessie over low-carbon' opties voor duurzame mobiliteit.  Nieuwe ontwikkelingen in motortechniek en biobrandstoffen werden op een rij gezet voor beleidsmakers en spelers in de brandstoffenmarkt. Dagvoorzitter was Jeroen Bremmer van RVO. De kennissessie vond plaats bij RVO in Den Haag, op 17…