Blog

dec 10

Overview of biofuel options for shipping

Recently, several studies have highlighted the importance of biofuels to reduce fossil fuels in the shipping sector (see also our "shipping theme" page. For instance Port of Rotterdam considers biofuels as 'bridge fuels' towards future synthetic gaseous and liquid fuels based on (renewable) electricity. In this report for the Netherlands…
dec 06

‘Better Biomass’ schema goedgekeurd door Europese Commissie voor certificering duurzame biobrandstoffen

Het Better Biomass certificatieschema is opnieuw erkend door de Europese Commissie in het kader van de hernieuwbare energierichtlijn. Met Better Biomass kunnen bedrijven aantonen te voldoen aan de wettelijke duurzaamheidseisen in deze richtlijn. Deze eisen hebben betrekking op biobrandstoffen voor vervoer en vloeibare biomassa voor overige energietoepassingen. De erkenning heeft…
nov 30

GoodFuels brengt eerste duurzame stookolie op de zeevaartmarkt

GoodFuels brengt wereld’s eerste 100% duurzame stookolie op de markt na succesvolle testen met Norden A/S Met de introductie van een duurzame Bio-Fuel Oil met ultra lage CO2- en zwaveluitstoot (ULCSFO) krijgt de grote scheepvaart een nieuw alternatief voor vervuilende stookolie in handen waarmee stijgende industrie emissies snel en betaalbaar…
nov 29

Zweedse ‘coalitie of the willing’ voor decarbonisatie transport

In Zweden werkt een brede coalitie van partijen aan de doelstelling om het Zweedse wagenpark in 2030 onafhankelijk van fossiele brandstoffen te maken. Tijdens het seminar 'Clear and effective policies for low carbon transport' ( 27 november 2018) lichtte Jacob Lagercrantz toe hoe…
nov 28

Overheidssturing op snelle vermindering van fossiel

Klimaataanpak vraagt om overheidssturing op snelle vermindering van fossiel in het systeem Voor de invulling van het Klimaatakkoord van Parijs zal voor het gebruik van fossiele grondstoffen een einddatum moeten komen. Geredeneerd vanuit de noodzaak om de temperatuurstijging die klimaatverandering veroorzaakt te beperken, heeft de wereld met het huidige niveau…
nov 21

Brief aan de voorzitter van de Mobiliteitstafel

Brief aan de voorzitter van de Mobiliteitstafel "Streef naar ten minste 33% hernieuwbare energie in de Nederlandse transportsector in 2030 om ze de weg in te slaan naar fossielvrij transport in 2050." Platformvoorzitter John Grin wijst de voorzitter van de Mobiliteitstafel, Annemieke Nijhof, op het voorstel dat de vier  innovatieplatforms…
okt 10

VTT en ST1 openen pilot plant voor elektro-fuels

Een pilotfabriek voor de productie van klimaatvriendelijke, fossiel-vrije elektro-fuels van start in Finland In Finland lanceren het onderzoeksbureau VTT and St1 Renewable Energy Ltd een uniek experiment bedoeld om fossiel-vrije benzine, diesel en chemicaliën te maken uit CO2 en hernieuwbare elektriciteit. Op 9 oktober is de pilot plant geopend in de plaats…
sep 26

De kosten voor CO2-reductie met bijtellingsbeleid zijn hoog

De kosten voor CO2-reductie met bijtellingsbeleid zijn hoog. Beleid voor "hernieuwbare energie in vervoer" levert meer CO2-reductie tegen lagere kosten - door Eric van den Heuvel - PBL-rapport over bijtellingsbeleid en CO2 Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft onlangs een rapport uitgebracht met een analyse over wat het fiscale…
sep 25

Subsidieregeling duurzame binnenvaart 2018-2019

Subsidieregeling 'duurzame binnenvaart 2018-2019' gepubliceerd Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is op zoek naar innovatieve en duurzame projecten in de binnenvaart. IenW heeft daarom de subsidieregeling 'duurzame binnenvaart 2018-2019 geopend. Deze regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 17 september 2018. De regeling is ook in pdf beschikbaar. Subsidiebedragen…