Blog

okt 19

Analyse Kabinetsreactie duurzaamheidskader biogrondstoffen voor hernieuwbare brandstoffen

Commentaar op Duurzaamheidskader Biogrondstoffen Het Platform Duurzame Biobrandstoffen geeft in 10 punten commentaar op de Kabinetsreactie op het SER-advies duurzaamheidskader biogrondstoffen. (Een PDF van dit commentaar is hier te downloaden) Het kabinet steunt inzet duurzame biomassa in wegtransport en in internationale sectoren zonder alternatieven zoals lucht- en scheepvaart. Let wel: voor…
sep 30

Zweden brengt klimaatimpact transport substantieel omlaag

Zweden stuurt aan op een beduidend grotere bijmenging van hernieuwbare brandstoffen in diesel- en benzineproducten. Daarmee wordt snel en op een kosteneffectieve manier de klimaatimpact van het bestaande wagenpark teruggedrongen. Voor 2030 staat als doel een 66% lagere koolstofintensiteit in diesel en een 28% lagere koolstofintensiteit in benzine. Vliegtuigbrandstoffen gebunkerd…
sep 24

Eindhoven University of Technology launches new Institute on Renewable Energy Systems

The Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems (EIRES) is TU/e’s answer to the broad, multidisciplinary question that is the energy transition. EIRES facilitates the collaborative development and swift deployment of new technologies and devices by bringing together TU/e researchers working on materials, systems, and processes for energy storage and conversion.…
sep 17

New website for consumers on E10-fuel

The European renewable ethanol industry has launched a new website to inform consumers in Europe about the E10-fuel blend: E10info.eu. E10 is  available in a growing number of European countries - currently sold in 13 EU Member States. E1o, a fuel blend for petrol cars, contains up to 10% renewable…
sep 09

“Why we need biofuels on the road to 2030 climate targets”

Bart-Willem ten Cate, Low-Carbon Strategist at FinCo Fuel Group BV, has been advocating for sustainability measures in transport for almost two decades. He believes “sustainability is becoming a licence to operate”, and tells in a 'changemakers'-blog of ING Wholesale Banking why low-carbon fuels have to be part of the energy transition…
sep 02

Commentaar Platform op SER-advies Biomassa in Balans

Het Platform wijst op de voordelen voor Nederland om in te zetten op de ontwikkeling van bioraffinage en beschikbaar maken van aanvoerlijnen duurzame biogrondstoffen voor biobrandstoffen, alle segmenten, en biobased chemie. Dit levert substantiële terugdringing van CO2-emissies op en een economisch perspectief voor de Nederlandse economie. Naar mening van het Platform…
aug 25

Reactie SER-advies ‘Biomassa in Balans’ van sector bio-economie

Biogrondstoffen zijn nodig, niet alleen om de transitie naar een fossielvrije energievoorziening te doorlopen[1], maar zeker ook als grondstoffen voor duurzame, biobased chemie, brandstoffen en materialen. Nederland, met een chemiesector die qua bedrijven en kennisinfrastructuur tot de internationale top behoort, kan met het ontwikkelen van toekomstperspectieven voor biobased producten, alternatieve…
jul 08

SER brengt advies duurzaamheidskader biomassa uit

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft haar advies over duurzaamheidskader biomassa uitgebracht. De link naar het  persbericht en het adviesrapport is hier te vinden. Het Platform Duurzame Biobrandstoffen gaat zich beraden op een reactie. Eerder hebben Circular Biobased Delta en Platform Duurzame Biobrandstoffen in een brief aan de SER- Duurzaamheidscommissie aangegeven dat…
jun 15

Betrek ontwikkelen van kansen bij SER-advies over duurzaamheidskader biomassa

Kennis- en Innovatieplatform Duurzame Biobrandstoffen (PDB) en Circular Biobased Delta geven de leden van de SER-commissie Duurzame Ontwikkeling enkele punten mee ter overweging bij het ontwikkelen van een SER-advies over een duurzaamheidskader biomassa. Voor beide spelers vormt duurzaamheid het cruciale uitgangspunt. Aangegeven is dat er veel kennis van de huidige…