Blog

mrt 06

Moties Nederlands biobrandstoffenbeleid

Kamer wil sturen op CO2 Leden van de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu willen in het biobrandstoffenbeleid sturen op de reductie van broeikasgassen. Ze willen inzet van biobrandstoffen die aantoonbaar tenminste 60% CO2-reductie opleveren ten opzichte van fossiele brandstoffen, inclusief de mogelijke CO2-uitstoot als gevolg van indirect landgebruik (ILUC). Dit blijkt uit de…
feb 10

Bioraffinaderij in Delfzijl voor chemicaliën uit hout

Avantium uit Amsterdam gaat samenwerken met AkoNobel, Chemport Europe, RWE en Staatsbosbeheer om uit houtsnippers, pulp en bijproducten uit de landbouw chemicaliën te produceren. De 5 bedrijven hebben plannen voor het ontwikkelen van een bioraffinaderij op het Chemie Park Delfzijl. Meer informatie is hier te vinden.
feb 08

‘Sequential cropping’ voor de productie van low-ILUC biomethaan

In een recente studie voor het Italiaanse biogas Consortium heeft Ecofys geconcludeerd dat door toepassing van 'sequential cropping' de opbrengst van landbouwgewassen significant kan toenemen zonder nadelige milieugevolgen. Dit biedt mogelijkheden om een groot potentieel van 'low-ILUC' landbouwgrondstoffen te ontsluiten voor, in dit geval, de productie van biogas. Ecofys heeft…
feb 08

André Kuipers opent depot met uitsluitend duurzame biobrandstoffen

Oud-astronaut André Kuipers opende zaterdag 4 februari bij Calpam SMD Olie in Gorinchem het eerste brandstofdepot waar uitsluitend duurzame biobrandstoffen worden opgeslagen. De brandstoffen zijn van Future Fuels Wholesale (FFW). Vanuit dit depot kunnen dealers in heel Nederland worden bevoorraad met deze duurzame biobrandstoffen. Meer informatie in dit nieuwsbericht in het AD.
feb 07

Coca-Cola schaalt succesvolle pilot met hernieuwbare diesel op

Gebruik van een brandstofmengsel met 30% hernieuwbare diesel leidde tot 24% minder CO2-uitstoot per truck in een pilot die Coca-Cola in 2016 in Nederland uitvoerde. De pilot werd uitgevoerd in samenwerking met DAF Trucks, Nijol Oliemaatschappij en de vervoerders Boonzaaijer, Van Rijen en Zandbergen. In de pilot deden zes trucks mee.De trucks…
feb 02

Werkgroepbijeenkomst wegverkeer: perspectieven op inzet duurzame biobrandstoffen

1. Presentatie onderzoek Integrated fuels and vehicles roadmap 2030+ Op vrijdag 27 januari 2017 presenteerde Arnoud van der Slot van Roland Berger de resultaten van het uitgebreide onderzoek Integrated fuels and vehicles roadmap 2030+ dat perspectieven op inzet duurzame biobrandstoffen biedt, tijdens een bijeenkomst van de Werkgroep Wegverkeer van het Platform Duurzame…
jan 18

Biobrandstoffen en Power-to-X

De relatie tussen biobrandstoffen en ‘Power-to-X’ is een van de centrale thema’s op de internationale conferentie over hernieuwbare mobiliteit "Fuels of the Future 2017”. Deze vindt plaats op 23 en 24 januari 2017 in Berlijn. Een belangrijke vraag is welke synergiën en mogelijkheden er liggen tussen e-fuels in combinatie met…
dec 12

De RED-2 geeft impuls aan inzet duurzame biobrandstoffen

Het Platform vindt het een goede zaak dat in het voorstel voor de nieuwe Renewable Energy Directive (RED-2) de verplichte bijmenging van geavanceerde biobrandstoffen groeit. Dit stimuleert de volumegroei van duurzame biobrandstoffen. Een verplicht subdoel van 3,6% bijmenging van geavanceerde biobrandstoffen, binnen het doel van 6,8% bijmenging van ‘advanced renewable fuels',…
nov 29

Reactie Platform Duurzame Biobrandstoffen op ontwerpbesluit Hernieuwbare Energie Vervoer

In reactie op het ontwerpbesluit Hernieuwbare Energie Vervoer waarover het Ministerie van IenM onlangs de sector heeft geconsulteerd heeft het Platform dringend geadviseerd om de reeds bestaande doelstellingen en verplichtingen te handhaven; te sturen op CO2-reductie; prioriteit te geven aan geavanceerde biobrandstoffen en bij het invullen van de reductieverplichting in…