Blog

okt 10

VTT en ST1 openen pilot plant voor elektro-fuels

Een pilotfabriek voor de productie van klimaatvriendelijke, fossiel-vrije elektro-fuels van start in Finland In Finland lanceren het onderzoeksbureau VTT and St1 Renewable Energy Ltd een uniek experiment bedoeld om fossiel-vrije benzine, diesel en chemicaliën te maken uit CO2 en hernieuwbare elektriciteit. Op 9 oktober is de pilot plant geopend in de plaats…
sep 26

De kosten voor CO2-reductie met bijtellingsbeleid zijn hoog

De kosten voor CO2-reductie met bijtellingsbeleid zijn hoog. Beleid voor "hernieuwbare energie in vervoer" levert meer CO2-reductie tegen lagere kosten - door Eric van den Heuvel - PBL-rapport over bijtellingsbeleid en CO2 Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft onlangs een rapport uitgebracht met een analyse over wat het fiscale…
sep 25

Subsidieregeling duurzame binnenvaart 2018-2019

Subsidieregeling 'duurzame binnenvaart 2018-2019' gepubliceerd Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is op zoek naar innovatieve en duurzame projecten in de binnenvaart. IenW heeft daarom de subsidieregeling 'duurzame binnenvaart 2018-2019 geopend. Deze regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 17 september 2018. De regeling is ook in pdf beschikbaar. Subsidiebedragen…
sep 10

Port of Rotterdam considers biofuels as bridge fuels up to 2050

To Port of Rotterdam the decarbonisation of maritime shipping will in the first instance involve technical and operational measures to improve the efficiency of energy use during operation. This measures combined can reduce between 20-50% of CO2 -emissions.…
sep 06

Publieke consultatie over strategie voor reductie broeikasgasemissies

Europese Commissie consulteert stakeholders over langetermijnstrategie voor reductie broeikasgasemissies in Europa Low-carbon brandstoffen zijn heel hard nodig om de CO2-uitstoot van verkeer en vervoer omlaag te brengen. Dit Platform werkt daarom met de leden aan een reactie op de publieke consultatie van de Commissie. Tot en met dinsdag 9 oktober…
jul 31

1,5 miljoen ton CO2-reductie door hernieuwbare energie in transport in 2017

In 2017 kwam 69% van de biobrandstoffen uit afval- en reststromen door Eric van den Heuvel Het Nederlandse beleid stuurt op de inzet van biobrandstoffen die gemaakt worden van afval- en reststromen. De jaarlijkse rapportages van de Nederlandse emissieautoriteit (zie NEa-website) laten zien dat deze beleidssturing resultaat oplevert. In 2011,…
jul 08

Duurzame biobrandstoffen leveren in 2030 7,5 miljoen ton CO2-reductie

Er is een belangrijke rol weggelegd voor duurzame biobrandstoffen om de doelen voor CO2-reductie te behalen voor de mobiliteitssector. De platforms voor alternatieve transportbrandstoffen (waterstof-elektrisch, bio-LNG en duurzame biobrandstoffen) hebben voor het klimaatakkoord gezamenlijk een strategie ontwikkeld voor de inzet van duurzame alternatieven die het gebruik van fossiel fors inperken. Het…
jun 01

Staatssecretaris tekent Convenant Duurzame Biobrandstoffen

1 juni 2018. Staatssecretaris tekent Convenant Duurzame Biobrandstoffen Namens de Rijksoverheid heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven het Convenant Duurzame Biobrandstoffen ondertekend. John Grin tekende namens de leden van Platform Duurzame Biobrandstoffen. Met dit convenant spreken Rijksoverheid en…