Blog

jul 19

CO2-besparing duurzame biobrandstoffen is prima verifieerbaar

Het is verheugend dat CO2-reductie een rol speelt in de Amsterdamse aanbesteding brandstoffen voor gemeentevoertuigen. Het Platform heeft de Gemeente Amsterdam geïnformeerd dat CO2-besparing van duurzame biobrandstoffen prima verifieerbaar is. Uit de laatste rapportage van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) valt op te maken dat in 2016 de gemiddelde CO2-uitstoot van biobrandstoffen…
jul 13

“What is the way to go?” Key-note van Ingvar Landälv

  Download key-note presentatie en SGAB-rapporten Grote vooruitgang in technologische ontwikkeling In de Europese biobrandstoffensector ligt het niveau van innovatie hoog. Dit heeft geleid tot een significante vooruitgang in technologische…
jul 13

Biobrandstof integraal onderdeel van Biobased Economy

Download Key-note presentatie: Current innovations in the Dutch Biobased Economy_Kees de Gooijer Biobrandstof biedt oplossingen voor maatschappelijke energie-behoeften De Biobased Economy wordt cruciaal in de toekomstige samenleving. Het is duidelijk dat biobrandstoffen…
jun 08

Helsinki verbetert luchtkwaliteit met biobrandstoffen

De Finse hoofdstad Helsinki, goed vergelijkbaar met een stad als Amsterdam, schakelt tussen nu en 2020 over op duurzame biobrandstoffen, op basis van afval en reststromen, voor OV-bussen en een groot deel van de gemeentelijke voertuigen, machines en trucks. Dit levert een positieve impact op voor de luchtkwaliteit in het centrum van Helsinki,…
apr 19

Tweede Kamer houdt rondetafelgesprek over biobrandstoffen

Op woensdag 19 april 2017 organiseert de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer een hoorzitting over biobased producten en biobrandstoffen. Verschillende partijen, waaronder dit Platform, zijn hiervoor uitgenodigd. Het Platform benoemt in zijn position paper dat de verdere ontwikkeling en productie van duurzame biobrandstoffen een economische propositie voor Nederland vormt.…
mrt 06

Reacties op Europese beleidsvoorstellen

Europese biobrandstoforganisaties reageren op RED-II voorstellen "Terugdringen van de CO2-uitstoot in de transportsector vereist concreet, realistisch en ambitieus beleid". Met die oproep - eind februari 2017 - stelt een coalitie van brancheorganisaties betrokken in de Europese biobrandstoffenwaardeketen een aantal focuspunten voor aan de Europese Commissie om het post-2020 beleid voor duurzame biobrandstoffen in transport een impuls…
mrt 06

Moties Nederlands biobrandstoffenbeleid

Kamer wil sturen op CO2 Leden van de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu willen in het biobrandstoffenbeleid sturen op de reductie van broeikasgassen. Ze willen inzet van biobrandstoffen die aantoonbaar tenminste 60% CO2-reductie opleveren ten opzichte van fossiele brandstoffen, inclusief de mogelijke CO2-uitstoot als gevolg van indirect landgebruik (ILUC). Dit blijkt uit de…
feb 10

Bioraffinaderij in Delfzijl voor chemicaliën uit hout

Avantium uit Amsterdam gaat samenwerken met AkoNobel, Chemport Europe, RWE en Staatsbosbeheer om uit houtsnippers, pulp en bijproducten uit de landbouw chemicaliën te produceren. De 5 bedrijven hebben plannen voor het ontwikkelen van een bioraffinaderij op het Chemie Park Delfzijl. Meer informatie is hier te vinden.
feb 08

‘Sequential cropping’ voor de productie van low-ILUC biomethaan

In een recente studie voor het Italiaanse biogas Consortium heeft Ecofys geconcludeerd dat door toepassing van 'sequential cropping' de opbrengst van landbouwgewassen significant kan toenemen zonder nadelige milieugevolgen. Dit biedt mogelijkheden om een groot potentieel van 'low-ILUC' landbouwgrondstoffen te ontsluiten voor, in dit geval, de productie van biogas. Ecofys heeft…