Nieuws / Opinie

apr 01

Nordsol en Torrgas per 1 april 2021 lid bij Platform Duurzame Biobrandstoffen

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen (PDB) verwelkomt per 1 april 2021 twee nieuwe leden: Nordsol en Torrgas.

Nordsol heeft een innovatieve technologie ontwikkeld om biogas op te werken naar bio-LNG. Bio-LNG levert een klimaatneutrale oplossing voor zware wegtransport (trucks) en voor binnen- en zeevaart.

Torrgas ontwikkeld modulaire bio-syngas-installaties waarmee groengas, waterstof of andere hernieuwbare brandstoffen voor gebouwde omgeving en de transportsector kunnen worden geproduceerd.