okt 25

Oprichting Platform Duurzame Biobrandstoffen

Download Persbericht Oprichting 25 oktober 2016

Bij zijn oprichting op dinsdag 25 oktober heeft het Platform Duurzame Biobrandstoffen voor een aantal concrete maatregelen gepleit om het gebruik van duurzame biobrandstoffen in de Nederlandse transportsector fors te verhogen. Duurzame biobrandstoffen leveren een belangrijke bijdrage aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot van de Nederlandse transportsector.

Petrouschka Werther, Ministerie I&M en Michel Voorwinde, voorzitter betanken een MAN-truck

Petrouschka Werther, Ministerie I&M en Michel Voorwinde, voorzitter betanken een MAN-truck

Een belangrijke kerntaak van het Platform is het stimuleren van een efficiënte en betrouwbare inzet van duurzame biobrandstoffen in voer- en vaartuigen. Dit zijn zowel vloeibare of gasvormige biobrandstoffen. Toenemende inzet van brandstofmengsels met hernieuwbare duurzame biobrandstoffen verlaagt de kostprijs en dat maakt grootschalige inzet /gebruik ook mogelijk in sectoren waar weinig alternatieven voor handen zijn. Dat zijn met name zwaar wegtransport, scheepvaart en luchtvaart.

Het Platform zet zich in voor het gebruik van duurzame grondstoffen, met hoge CO2-reductiecapaciteit tegen acceptabele kosten, dit zijn veelal reststromen. Het zekerstellen van duurzaamheid en volledige transparantie in de keten zijn basisvoorwaarden.

Nederland is goed gepositioneerd om nieuwe bioraffinage-conversiefaciliteiten te ontwikkelen. De ontwikkeling van groene grondstofketens voor duurzame biobrandstoffen opent ook mogelijkheden voor betrouwbare en betaalbare grondstoffenstromen voor groene chemie en andere biobased materialen. Een substantiële groei in het volume van duurzame biobrandstoffen is onontbeerlijk in de transitie naar een ‘biobased’ economie en zorgt voor groene banengroei.

Het Platform bestaat uit de volgende leden:

BioMCN, Bio Refinery Development, Bovag Tankstations, BTG, Enerkem, Good Fuels, Green Planet, Groengas Nederland, Methanol Institute, NOVE, RAI Vereniging, Varo Energy, VIV