Nieuws / Opinie

okt 26

Overzicht Grondstoffen in NEa Register Energie in Vervoer

In oktober publiceerde de Nederlandse Emissieautoriteit een overzichtsrapport van de grondstoffen die in het Register Energie Vervoer (REV) zijn opgenomen als mogelijke grondstoffen voor de productie van duurzame biobrandstoffen. Het rapport geeft een goed beeld van de variëteit aan grondstoffen die worden ingezet.

Het rapport is hier te downloaden.

Uit de rapportage over 2018 valt af te leiden welke grondstoffen het meest werden gebruikt voor de productie van duurzame biobrandstoffen. in onderstaande tabel staan de relatieve bijdragen, op basis van de fysieke inzet. Sommige afval- en reststromen mogen dubbel tellen bij het voldoen aan de jaarverplichting om in 2019 12,5% van de totale energie in transport uit hernieuwbare energie te laten bestaan.

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) brengt met regelmaat rapporten uit over Hernieuwbare Energie in Vervoer. een overzicht is hier te vinden.