NAAMSTRANSFORMATIE + NIEUWE WEBSITE

Met ingang van 4 oktober 2021 is het Platform Duurzame Biobrandstoffen overgegaan in het Platform Hernieuwbare Brandstoffen (Platform Renewable Fuels). In lijn met deze naamsverandering is een nieuwe website gelanceerd, namelijk www.hernieuwbarebrandstoffen.nl.

Dit houdt in dat nieuwsberichten, rapporten etc. vanaf nu op de vernieuwde website worden geplaatst.

Scroll naar top