Nieuws / Opinie

jul 20

Platform verwelkomt Shell Nederland

Het Platform verwelkomt het lidmaatschap van Shell Nederland, per 1 juli 2021, om gezamenlijk met partijen in de sector te werken aan opschaling van productie en gebruik van hernieuwbare brandstoffen die nodig zijn om de klimaatimpact van vervoer per direct te verlagen.

Het Patform is een onafhankelijk kennis- en innovatiecentrum voor hernieuwbare brandstoffen gericht op zowel duurzame biobrandstoffen en brandstoffen van niet biologische-oorsprong, zoals e-fuels.

Shell vindt het belangrijk om met het Platform te werken aan het mobiliseren van een duurzame grondstoffenbasis en het stimuleren van innovaties en kennisopbouw die nodig zijn voor verdere opschaling van hernieuwbare brandstoffen in de markt.