Nieuws / Opinie

okt 07

Presentaties van de 6e ‘Internationale Lignocellulosic Ethanol Conference’ beschikbaar

27 en 28 september 2017 vond in Brussel de 6e Internationale Lignocellulose Ethanol Conferentie plaats.

Het thema van deze druk bezochte conferentie was “Versnellen van de toepassing; de noodzaak van beleid dat dit mogelijk maakt”. Sprekers reageerden op de voorstellen van de Eruopese Commissie voor een nieuwe Hernieuwbare Energie Richtlijn (voor de periode 2021-2030) en bedrijven lichtten toe hoe de stand van ontwikkeling is van hun innovatieve processen voor de productie van geavanceerde ethanol.

Voorafgaand aan de conferentie diepten experts in een worshop de vraag uit hoe duurzaamheid van houtige biomassa optimaal te integreren is in project planning.

De presentaties van conferentie zijn nu publiek beschikbaar. U kunt ze hier vinden.