Presentaties kennissessie ‘low carbon’ opties voor duurzame mobiliteit

feb 14

Presentaties kennissessie ‘low carbon’ opties voor duurzame mobiliteit

RVO en het Platform Duurzame Biobrandstoffen organiseerden een kennissessie over low-carbon’ opties voor duurzame mobiliteit.  Nieuwe ontwikkelingen in motortechniek en biobrandstoffen werden op een rij gezet voor beleidsmakers en spelers in de brandstoffenmarkt. Dagvoorzitter was Jeroen Bremmer van RVO. De kennissessie vond plaats bij RVO in Den Haag, op 17 januari 2018.

Er waren vier interessante lezingen.

De ontwikkelingen naar schone verbrandingsmotoren

Bart Somers, associate-professor TU Eindhoven en betrokken als onafhankelijk bestuurslid bij het Platform gaf een toegankelijk overzicht van wat er reeds is bereikt in het terugbrengen van emissies door toepassing van nieuwe verbrandingsmotorconcepten. Hij liet zien hoe dit leidt tot het nagenoeg volledig vermijden van NOx en fijnstofuitstoot zonder noodzaak van nabehandeling.

Bekijk hier de presentatie van Bart Somers, of download de presentatie als pdf.

Ontwikkelingen in aandrijftechniek en de rol van Biobrandstoffen

Jaap Tuinstra van Pon lichte toe hoe Pon, importeur van verschillende Europese automerken, naar de omvangrijke opgave in de transportsector kijkt om de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs te bereiken. Daarbij maakte hij duidelijk dat er ingezet moet worden op alle opties die momentele voorhanden zijn. ‘We hebben niet de luxe om te wachten tot elektrische voertuigen de overhand in de markt hebben. Die ontwikkeling moet maximaal ondersteund worden, maar tegelijkertijd moet er gewerkt worden aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in de bestaande brandstoffenplas’. Tuinstra noemde de mogelijkheden van groengas aangedreven voertuigen en gebruik van hernieuwbare brandstoffen.

Bekijk hier de presentatie van Jaap Tuinstra, of  download de presentatie als pdf.

Terugkoppeling van het Zero CO2 Mobility congres, gehouden in Aken, november 2017

Geert van Grootveld van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaf een terugkoppeling van een onlangs gehouden congres in Aken, Duitsland over Zero CO2 Mobility.  Hij schets de context waarin de vergroening van de elektriciteitssector en de transport/brandstofsector interessante nieuwe opties genereert. Op de conferentie komt naar voren dat er naast de bestaande inzichten over elektrische voertuigen en de inzet van duurzame biobrandstoffen ook nieuwe ontwikkelingen zijn rondom de productie van CO2-neutrale brandstoffen (Power-to-X of e-fuels genoemd). Geconcludeerd wordt dat voor een goede afweging van de verschillende opties het van belang is om een Well-to-Wheel benadering te hanteren. Verder staan veel technologieën nog in de kinderschoenen en vinden er nog efficiëntie-slagen plaats in bestaande technologieën. Het is volgens hem van belang om op een ‘technologie-open’ wijze naar de verschillende opties te blijven kijken.

Bekijk hier de presentatie van Geert van Grootveld, of download de presentatie als pdf.

Overzicht hernieuwbare brandstoffen in de markt

Na een korte inleiding om de context van hernieuwbare energie in de verschillende energiemarkten (elektriciteit, warmte/koeling en transport) te hebben geschetst licht Eric van den Heuvel, Directeur van het Platform Duurzame Biobrandstoffen, de verschillende duurzame biobrandstoffen toe en hoe ze in bestaande motoren of in aangepaste motoren kunnen worden toegepast. Hij geeft een overzicht van de CO2-reductieprestaties van biobrandstoffen, die afhankelijk is van de gebruikte grondstoffen en conversieprocessen. Tenslotte licht hij toe welke mogelijkheden er zijn om vanuit een conventionele voertuig (personenauto of truck) verschillende mogelijkheden zijn om naar een lagere CO2-uitstoot per gereden kilometer te komen. inzet van hernieuwbare brandstoffen, overstappen naar een voertuig met een andere aandrijving, of een combinatie van beide zijn daarbij mogelijk. Om daarbij een juiste keuze te maken is het van belang om a) een well-to-wheel vergelijking te hanteren en b) de veranderingen in zowel kapitaalkosten als operationele kosten te beoordelen.

Bekijk hier de presentatie van Eric van den Heuvel, of download de presentatie als pdf.