sep 06

Publieke consultatie over strategie voor reductie broeikasgasemissies

Europese Commissie consulteert stakeholders over langetermijnstrategie voor reductie broeikasgasemissies in Europa

Low-carbon brandstoffen zijn heel hard nodig om de CO2-uitstoot van verkeer en vervoer omlaag te brengen. Dit Platform werkt daarom met de leden aan een reactie op de publieke consultatie van de Commissie.

Tot en met dinsdag 9 oktober 2018 kunnen burgers en betrokken organisaties hun mening geven over de te volgen lange termijnstrategie voor het terugdringen van de broeikasgasemissies in de EU.

Links naar de achtergronddocumentatie en de consultatie:

De EU-leiders hebben eerder dit jaar aan de Europese Commissie gevraagd om binnen 12 maanden met een voorstel te komen voor een strategie  om de reductie van broeikasgasemissies in lijn te laten zijn met de afspraken in het Parijse Klimaatakkoord. Ook het Europese Parlement heeft hierom gevraagd.

Met de inzichten uit de publieke consultatie kan de Commissie een strategie voorstellen die ook bijdraagt aan de transitie naar een duurzame en moderne Europese economie vormgeeft. Daarnaast kan de strategie aangeven welke ‘opportunities’ en uitdagingen er verbonden zijn bij zo’n decarbonisatie-route.

De Commissie beoogt met de consultatie:

  • inzicht te krijgen perspectieven en posities over de te verkennen en uitdiepen van de technologische socio-economische ‘pathways’ die nodig worden geachte voor een low-carbon EU-strategie;
  • feitelijke informatie, data en kennis te verzamelen, inclusief inzicht over drijfveren, mogelijkheden en uitdagingen.

Deze consultatie volgt op een high-level stakeholder consultatie evenement dat medio juli in Brussels is gehouden.

De Commissie is van plan om het voorstel voorafgaand aan de volgende VN-klimaattop (COP24) te presenteren. Deze top vindt in december 2018 plaats in Katowice, Polen.

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen stelt een reactie op. Deze positie is gebaseerd op de  inbreng voor het Nederlandse Energie- en Klimaatakkoord, afgelopen voorjaar geformuleerd. Zie het bericht “Duurzame biobrandstoffen leveren 7,5 miljoen ton CO2 reductie in 2030“.