Nieuws / Opinie

nov 02

Reactie op RED-II

Het Platform heeft een reactie gestuurd naar de Nederlandse leden in het Europees Parlement over de voorstellen voor de nieuwe Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED II).

Deze voorstellen zullen in grote mate de wijze en mogelijkheden gaan bepalen om de CO2-uitstoot van de Nederlandse transportsector te reduceren.

Daarom vraagt het Platform Duurzame Biobrandstoffen:

  • Steun voor het pakket van duurzaamheidscriteria zoals in het commissievoorstel is opgenomen.
  • Het Platform bepleit hogere doelstellingen voor hernieuwbare energie en het aandeel duurzame biobrandstoffen daarin. Het voorstel voor een aandeel van 27% hernieuwbare energie in 2030 is onvoldoende om het Akkoord van Parijs te halen.
  • Verhoog de doelstelling voor duurzame biobrandstoffen in transport naar tenminste 15%.
  • Het Platform dringt er tevens op aan om ook een impuls te geven aan de toepassing van biobrandstoffen in de Europese scheepvaartsector en eenzelfde stimuleringsinstrument als voor de inzet van biobrandstoffen in de luchtvaartsector te hanteren.

Brief aan NLse Europarlementariers over RED2