Nieuws / Opinie

aug 25

Reactie SER-advies ‘Biomassa in Balans’ van sector bio-economie

Biogrondstoffen zijn nodig, niet alleen om de transitie naar een fossielvrije energievoorziening te doorlopen[1], maar zeker ook als grondstoffen voor duurzame, biobased chemie, brandstoffen en materialen. Nederland, met een chemiesector die qua bedrijven en kennisinfrastructuur tot de internationale top behoort, kan met het ontwikkelen van toekomstperspectieven voor biobased producten, alternatieve petrochemie en het vervangen van fossiele grondstoffen zowel bijdragen aan oplossingen voor ecologische vraagstukken als de eigen economie dienen[2]. Voor investeringszekerheid in biobased producten en de noodzakelijke vergroening van fossiele grondstoffen is regie en stimulerend beleid nodig.

Lees meer in de Reactie op SER-advies van partijen in de biobased sector in Nederland, waaronder Platform Duurzame Biobrandstoffen, aan de ministeries van Landbouw, Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat.

[1] Zie ook de reactie van wetenschappers op het SER-advies: https://www.bioenergieclusteroostnederland.nl/wetenschappers-reageren-op-het-ser-advies-biomassa-in-balans/

[2] Brief van Platform aan SER Duurzaamheidscommissie: https://platformduurzamebiobrandstoffen.nl/betrek-ontwikkelen-van-kansen-bij-ser-advies-over-duurzaamheidskader-biomassa/