Nieuws / Opinie

jul 08

SER brengt advies duurzaamheidskader biomassa uit

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft haar advies over duurzaamheidskader biomassa uitgebracht. De link naar het  persbericht en het adviesrapport is hier te vinden.

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen gaat zich beraden op een reactie. Eerder hebben Circular Biobased Delta en Platform Duurzame Biobrandstoffen in een brief aan de SER- Duurzaamheidscommissie aangegeven dat de sector veel kennis van de huidige praktijk en innovatiemogelijkheden heeft, die evident relevant zijn bij het op te stellen biomassa duurzaamheidskader. Ook is aangegeven dat een kader voldoende ruimte biedt voor innovaties en investeerders vertrouwen geeft. Alleen zo kan het helpen bij het ontwikkelen en uitbouw van de noodzakelijke duurzame biomassa grondstofketens voor de bio-raffinage en verdere verwerking die Nederland nodig heeft ter vervanging van fossiel in deze sector. Dat creëert een belangrijk economisch perspectief ook voor jonge generaties.

De grote opgave voor deze sector ligt in het blijvend beschikbaar maken van duurzame biomassa voor chemie en brandstoffen. Met stabiel beleid dat investeringsvertrouwen vergroot. We horen graag van de opstellers van dit advies hoe zij het pad naar bioraffinage voor meerdere vraagmarkten zien op basis van deze beslisboom. Wij constateren dat bijvoorbeeld een markt voor geavanceerde biobrandstoffen, dus op basis van reststromen zoals gewenst door Europees en Nederlands beleid, in dit advies al moet worden afgebouwd, voordat die is opgebouwd voor personenwegvervoer.

Betrek ontwikkelen van kansen bij SER-advies over duurzaamheidskader biomassa