Wat heeft de Europese Commissie met de RED2-review voor ogen?

Uit uitgelekte conceptdocumenten van de Europese Commissie valt te lezen wat mogelijk te verwachten valt voor het aandeel hernieuwbare energie in transport in 2030. Verwacht wordt dat de Commissie juli 2020 het officiële voorstel publiceert.

In het kader van de verhoogde klimaatdoelen om in 2030 55% minder klimaatimpact te hebben dan in 1990 heeft de Commissie alle regelgeving en richtlijnen in heroverweging. Zo ook de RED2 (zie de Nederlandstalige Richtlijn, of hier de Engelstalige Directive), die in 2018 is gepubliceerd en nog nauwelijks door lidstaten is omgezet naar nationale wetgeving.

Wat zijn de belangrijkste punten uit de documenten:

  • het aandeel hernieuwbare energie in finaal eindgebruik zou moeten toenemen naar 38-40% in 2030 (in RED2 staat: 32% in 2030)
  • het aandeel hernieuwbare energie in transport zou toenemen tot 26% (RED2 beoogd 14%) in 2030, inclusief dubbeltellingen en vermenigvuldigingsfactoren (voor inzet van bijv. hernieuwbare elektriciteit of in zeevaart en/of luchtvaart)
  • het sub-doel voor geavanceerde biobrandstoffen (gemaakt van grondstoffen vermeld in annex IX-A van de RED) zou toenemen tot 5,5% (in RED2 3,5%), inclusief dubbeltelling
  • introductie van een aparte doelstelling voor ‘hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong’ – RFNBO’s – van 4% (RED2 kent geen doelstelling voor RFNBO’s)
  • stroomlijnen van de wijze waarop het aandeel hernieuwbare energie wordt bepaald: weghalen van sommige factoren en uitbreiden scope naar luchtvaart
  • opnemen van een doelstelling voor een ‘supply’ obligation in luchtvaart.

De Brusselse nieuwssite Euractiv.com heeft de informatie ook opgenomen in een Engelstalige bericht. Zie hier.

Euractiv heeft eerder ook gerapporteerd over de mogelijke doelen voor luchtvaart. Lees meer.

Scroll naar top