okt 28

Presentatie St1 Nordic Oy: ‘how we build a new business out of biofuels’

Key-note Mika Aho St1 Nordic Oy

Key-note Mika Aho St1 Nordic Oy

Download key-note presentation St1

In het licht van de grote bijdrage van het wegverkeer (70%) aan de totale uitstoot van de transportsector,  benadrukt Mika Aho van St1 de urgentie om maatregelen te nemen binnen de huidige infrastructuur.

Volgens hem bieden geavanceerde biobrandstoffen op dit moment de goedkoopste en snelste optie om CO2-emissies te verminderen in de transportsector. Hij verwees daarbij naar de Roland Berger studie ‘Integrated Fuels and Vehicles  Roadmap to 2030+’ (April 2016).

Zijn belangrijkste boodschap: regulering is nodig om de markt te ontwikkelen. Een bijmengverplichting is de belangrijkste aanjager voor investeringen. Belasting op basis van CO2  maakt biobrandstofopties aan de pomp goedkoper en vergroot daarmee de marktvraag. Finland heft een CO2-belasting van 58€ per/ t CO2.

St1 heeft geinvesteerd in een ethanol productiefaciliteit in Finland die op basis van houtzaagsel, een afvalstroom van de houtzagerijen, ethanol produceert.