Nieuws / Opinie

sep 03

Staatssecretaris wil fossielvrij transport

Staatssecretaris Van Veldhoven wil zo snel mogelijk een transitie naar 0 % fossiele brandstoffen in het vervoer. Dat staat in een Kamerbrief over de uitvoering afspraken over duurzame mobiliteit uit het Klimaatakkoord. Ze wil onomkeerbare stappen nemen naar een toekomstbestendig mobiliteitssysteem voor reizigers en goederen dat vrij is van de uitstoot van broeikasgassen. Centraal in de vergroening staat het gebruik van meer duurzame energie voor alle transportmodaliteiten.

Dit vraagt om inzet op batterij (hernieuwbaar) elektrisch, groene waterstof, zonne-energie, hernieuwbare brandstoffen zoals Power-to-X en synthetische brandstoffen en duurzame biobrandstoffen. In de strategie voor het verduurzamen van de verschillende vervoersmiddelen ligt de prioritering op zero-emissie en is de inzet van hernieuwbare brandstoffen een middel om tijdig de emissiereducties te bereiken.

Kamerbrief Uitvoering afspraken over duurzame mobiliteit uit het Klimaatakkoord 30 augustus 2019