Nieuws / Opinie

aug 30

Staatssecretaris wil publiek toezicht op duurzaamheid biobrandstoffen versterken

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft de Kamer geïnformeerd hoe zij werkt aan manieren om de duurzaamheid van biobrandstoffen verder te borgen. Aanleiding hiervoor geeft het strafrechtelijk onderzoek naar fraude met biodiesel.

De Staatssecretaris neemt de fraude zeer serieus omdat deze het vertrouwen kan aantasten in de biobrandstoffenmarkt. Gelet op de rol die (geavanceerde) biobrandstoffen de komende jaren spelen in onze energievoorziening als transitiebrandstof richting zero-emissie vervoer vindt zij dat dit om maatregelen vraagt.

Het toezicht vindt plaats binnen de kaders van de Europese Richtlijn hernieuwbare energie (RED). Inmiddels introduceert de herziene Richtlijn (RED 2) nieuwe manieren voor handhaving en toezicht op duurzaamheid van biobrandstoffen. Deze worden meegenomen in de nationale implementatie van de herziene Richtlijn. Dit gaat leiden tot een verbeterd toezicht op de traceerbaarheid van fysieke stromen.

Daarnaast wil de Staatssecretaris met een integrale analyse van de biobrandstofketen eventuele kwetsbaarheden in kaart brengen en mogelijke verbeteringen identificeren.

Dit staat in een brief van 29 augustus 2019 naar de Tweede Kamer over een handhavingsperspectief naar aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek fraude biodiesel. Van Veldhoven wil “de komende tijd nauw samenwerken met de instanties uit het publieke domein, zoals NEa en ILT, en het private domein.”

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen brengt graag zijn kennis in voor het verder borgen van de duurzaamheid van de biobrandstoffen. Dit is in lijn met het Convenant Duurzame Biobrandstoffen dat de Rijksoverheid en de leden van het Platform in 2018 hebben getekend over de rol van duurzame biobrandstoffen in het bereiken van klimaatneutraliteit in de verschillende transportsegmenten.

De Kamerbrief is op de site van de Tweede Kamer te downloaden