sep 25

Subsidieregeling duurzame binnenvaart 2018-2019

Subsidieregeling ‘duurzame binnenvaart 2018-2019’ gepubliceerd

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is op zoek naar innovatieve en duurzame projecten in de binnenvaart. IenW heeft daarom de subsidieregeling ‘duurzame binnenvaart 2018-2019 geopend.

Deze regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 17 september 2018. De regeling is ook in pdf beschikbaar.

Subsidiebedragen

 • In 2018 is in totaal 1,25 miljoen euro subsidiegeld beschikbaar
 • in 2019 2 miljoen euro.
 • Per project kan maximaal 250 duizend euro subsidie worden verstrekt.
 • Het maximale subsidiepercentage is afhankelijk van het soort project.

Uitvoeringsorganisatie

Het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) voert de subsidieregeling uit. Meer informatie: EICB. Aanvraagformulier en andere documenten zijn hier te vinden.

Belangrijke data

 • uiterlijk 1 november 2018 (voor 2018-aanvraag)

 • uiterlijk 1 maart 2019 (voor 2019-aanvraag)

Doel en soort van projecten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd

Doel van deze regeling is het verstrekken van financiële bijdragen aan de binnenvaartsector ten behoeve van projecten die bijdragen aan de duurzaamheid van de sector door reductie van CO2-, NOx-, fijnstofemissies of methaanslip.

Projecten zijn subsidiabel indien deze gericht zijn op het gebruik van alternatieve brandstoffen, alternatief motorgebruik, voor- of nabehandelingstechnieken of motormanagement, inrichting en gebruik van het schip ten behoeve van de reductie van CO2-, NOx- en fijnstofemissies of methaanslip bij de voortstuwing van voor de binnenvaart gebruikte schepen.

De volgende typen projecten, die op de in het eerste lid genoemde doelstellingen zijn gericht, kunnen voor subsidie in aanmerking komen:

 • experimenteel ontwikkelingsprojecten;
 • haalbaarheidsprojecten gericht op experimentele ontwikkeling;
 • haalbaarheidsprojecten gericht op industrieel onderzoek;
 • industrieel onderzoeksprojecten;
 • innovatiecluster-exploitatieprojecten; en
 • innovatiecluster-investeringsprojecten.