Thema’s / Issues

Beleid / Policy

More about policy: go to this page

Grondstoffen / Resources

meer over Grondstoffen / Resources: klik hier/here

Scheepvaart

meer over Scheepvaart: klik hier

mei 22

The alternative role of hydrogen in transport

Whatever you open today: newspaper, twitter, LinkedIn, magazine – currently hydrogen is in the spotlight, often presenting it as the energy carrier of the future. The industrial sector, especially refineries…

Luchtvaart

sep 30

Zweden brengt klimaatimpact transport substantieel omlaag

Zweden stuurt aan op een beduidend grotere bijmenging van hernieuwbare brandstoffen in diesel- en benzineproducten. Daarmee wordt snel en op een kosteneffectieve manier de klimaatimpact van het bestaande wagenpark teruggedrongen.…

Wegverkeer

meer over Wegverkeer: klik hier.

nov 18

Opschalen groengas voor mobiliteit

Van de hernieuwbare brandstofopties op de markt levert inzet van groengas in de vorm van bijvoorbeeld CBG  (compressed biomethane gas) of LBG (liquified biomethane gas) een grote reductie van klimaatimpact…

Emissies

meer over emissies: klik hier