Nieuws / Opinie

jun 06

Vacature Senior Beleidsmedewerker Innovatieve Energiedragers

Het ministerie Infrastructuur en Waterstaat zoekt een senior beleidsmedewerker Innovatieve Energiedragers om het team Duurzame Mobiliteit te versterken.

Meer informatie over de vacature is hier te vinden.

De Min IenW-website schrijft:

Je werkt als senior beleidsmedewerker bij de directie Duurzame Mobiliteit niet alleen mee aan het behalen van de doelstellingen van de directie, maar ook aan die van het Energie- en Klimaatakkoord. Binnen het programma Duurzame Energiedragers speel je een belangrijke rol in de verduurzaming van de mobiliteitssector en het verbeteren van de leefomgeving. Onder meer door input te leveren op nationaal en internationaal bronbeleid voor brandstoffen en energiedragers, aangevuld met nationaal flankerend en innovatiebeleid. Daarnaast zorg je er mede voor dat de transportmodaliteiten op de weg, het water en in de lucht kunnen verduurzamen door het gebruik van schone duurzame innovatieve energiedragers en brandstoffen. Bij deze opdracht werk je nauw samen met andere directies binnen het ministerie, uitvoeringspartners, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en collega’s van provincies en gemeenten.

Als senior beleidsmedewerker zorg je voor de uitvoering van de afspraken uit het Energieakkoord en onze inbreng voor het nieuwe Klimaatakkoord met de daarbij horende kennis en innovatieagenda. Samen met je collega’s binnen en buiten het team trek jij in Nederland de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Denk daarbij aan elektrisch, waterstof, duurzame biobrandstoffen en de nieuwste innovatieve energiedragers, zoals synthetische brandstoffen. Voor de werkzaamheden op het gebied van energiedragers en brandstoffen is de internationale regelgeving leidend. Het Europese kader wordt hierbij gevormd door de hernieuwbare energierichtlijn voor transport, de brandstofkwaliteitsrichtlijn en de richtlijn voor alternatieve brandstof- en tankinfrastructuur.

Je voert met stakeholders uit het bedrijfsleven, decentrale overheden, de wetenschap en de ngo’s complexe beleidsdiscussies over de verduurzaming van de energie- en mobiliteitssector. Centraal staat de opdracht er samen voor te zorgen dat in en voor de transportsectoren een duurzamer alternatief product of techniek beschikbaar komt. Met jouw verbindingskracht en oog voor de omgeving pak je deze rol op een natuurlijke manier op. Je houdt ervan te werken in een omgeving waar de ontwikkelingen snel gaan, en met jouw uitstekende politieke antenne kun je de parlementaire zaken van deze onderwerpen in goede banen leiden. Jouw affiniteit met de inhoud blijkt niet alleen uit het enthousiasme waarmee je je verdiept in ingewikkelde vraagstukken, maar ook uit de energie waarmee je streeft naar het beste resultaat.