Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Van Veldhoven heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het Klimaatakkoord voor Mobiliteit. In de brief van 1 juni geeft ze aan hoe de voortgang staat op i) elektrisch vervoer, ii) verduurzaming van logistiek, iii) duurzame energiedragers, en iv) verduurzaming van personenmobiliteit.

Bij het onderwerp duurzame energiedragers geeft ze aan dat de SDE++ 2021 regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie) nu ook is opgesteld voor duurzame geavanceerde biobrandstoffen. Het wetsvoorstel voor Red is op 24 mei in de Kamer vastgesteld en wordt verder uitgewerkt in het Besluit energievervoer voor de periode 2022 t/m 2030. Deze regelgeving moet per 1 januari 2022 in werking treden.

bij de brief voegt ze ook een bijlage met daarin in detail de Stand van Zaken uitvoering Klimaatakkoord mobiliteit (SUM) 2021. Brief en bijlage zijn op de site van de Tweede Kamer te vinden, maar ook te downloaden via de links hieronder.

Scroll naar top