Pleidooi van coalitie van biobased en circulaire innovatieplatforms and branchevereniging in brief aan informateur

Vrijdag 9 april, is een brief verzonden naar de Informateur en de Fractievoorzitters van VVD, D66, CDA, CU, PvdA, GL en SP met de oproep om een aantal punten inzake biomassa te verankeren in het Regeerakkoord. De brief is ondertekend door een brede coalitie die werkt aan verstandige en hoogwaardige toepassing van biogrondstoffen (biomassa).

Samen pleiten de organisaties, waaronder het Platform Duurzame biobrandstoffen, voor een transitie naar een duurzame en circulaire bio-economie, waarin bio-grondstoffen op basis van waarde-maximalisatie benut worden. In de brief worden vier handvatten geboden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en om de Nederlandse economie te versterken. Biogrondstoffen zijn nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. Ze dragen bovendien bij aan de opbouw van een nieuwe duurzame maakeconomie. In biomaterialen is de CO2 die planten tijdens de groei hebben opgenomen, opgeslagen. Land- en bosbouw kunnen een positieve bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Hiermee wordt voortgebouwd op het SER-advies ‘Biomassa in Balans’, waarbij duurzaamheid een voorwaarde is voor productie en gebruik van biogrondstoffen.

De brief is hier te downloaden.

Lees meer op de website van Platform Bioeconomie.

Scroll naar top