Nieuws / Opinie

dec 20

Verdubbeling inzet hernieuwbare brandstoffen mogelijk, zegt Navigant in studie

Belangrijke bevindingen Navigant Rapport ‘Renewable Fuels for Dutch Transport towards 2030’

Volgens Navigant zijn de 2030-doelen die Nederland zich heeft gesteld in het Klimaatakkoord (juni 2019) makkelijk te behalen met de hernieuwbare brandstoffen en technologieën die reeds op de markt zijn. Deze kunnen binnen de geldende brandstofspecificaties ingezet worden in de transportmarkt.

Verder laat Navigant zien dat de doelen afgesproken in het Klimaatakkoord, inclusief die voor elektrificatie, onvoldoende zijn om onder de limiet van de afgesproken 25 Mton CO2-emissies voor transport te blijven. Dat doel was reeds gesteld in het Energieakkoord (2013). Daarvoor is 120 PJ aan hernieuwbare energie in transport nodig in 2030, onder de assumptie van gelijkblijvende energievraag in transport. Overigens geeft Navigant aan dat ook dat hogere doel te behalen valt met het vergroenen van de brandstoffen binnen de reeds vastgestelde brandstofspecificaties door de markt.

Navigant adviseert om een hogere bijmengverplichting in te stellen voor hernieuwbare brandstoffen. Binnen de huidige infrastructuur en in bestaande voertuigen is ongeveer 152 PJ aan hernieuwbare brandstoffen in te zetten, wat fossiele CO2-emissie beperkt tot onder 23 Mton CO2.

Hoewel de doelen voor 2030, en ook veel hogere doelen te behalen zijn binnen de bestaande brandstofspecificaties en binnen de gestelde voertuignormen, adviseert Navigant om voorbereidingen te starten voor de inzet van hogere blends. Het strekt tot de aanbeveling om innovatie te richten op de ontwikkeling van nieuwe grondstoffen en nieuwe conversieroutes. Zeker ook voor de doorontwikkeling na 2030. En vanwege de opkomende vraag in zeevaart en luchtvaart. Deze sectoren vallen nu buiten het Klimaatakkoord.

Navigant heeft in opdracht van dit Platform onderzocht hoe de doelen voor hernieuwbare brandstoffen die zijn afgesproken in het Nederlandse Klimaatakkoord (juni 2019) zijn te behalen.

Het Navigant-rapport Renewable Fuels for Dutch Transport towards 2030 kan hier worden gedownload.
Meer informatie over het rapport in de infotheek.