Met veelgebruikte termen zoals ‘decarbonisation’ van de economie zou het beeld kunnen ontstaan dat de net-zero economie in 2050, het doel dat Europese lidstaten hebben afgesproken bij het aannemen van de Europese Klimaatwet, geen koolstof meer nodig heeft.  Niets is minder waar. Er is ook dan een grote behoefte aan producten die koolstof bevatten alleen zal de huidige fossiele koolstof vervangen zijn door een hernieuwbare koolstofbron (of een gerecycleerde en op termijn is die dan groen en gerecycleerd).

In Europa, en op nationaal niveau, ontbreken op dit moment beleidsdoelen en instrumenten voor de transitie naar een groene koolstofbasis en dat raakt de opschaling van hernieuwbare brandstoffen. Daarom werkt het platform met een coalitie van partijen zowel industrie als wetenschap aan het agenderen van de behoefte aan een nationaal programma ‘groene koolstoffen’ waar we aantonen hoe groene raffinage systemen, zoals voor hernieuwbare brandstoffen, en hun grondstoffen, voordelen hebben voor de samenleving. Daarvoor zijn investeringsondersteuning en een goed kennis- en innovatieprogramma onontbeerlijk.

Dit is besproken tijdens een rondetafelbijeenkomst op 27 augustus jl. georganiseerd op verzoek van de voorzitter van de brandstoffentrafel met platformpartner de VNPI, Clingendael Energy Programme (CIEP), TNO en Universiteit Utrecht. Vervolgactie is om fondsen te organiseren voor een programma dat ook de opschaling van hernieuwbare brandstoffen ondersteunt. We houden u op de hoogte.

Presentaties

De presentaties zijn hier te vinden:

  • Terugkoppeling brandstoffentafel door Loes Knotter (PDB): download hier.
  • Presentatie Nederlandse koolstofbalans – Gertjan Kramer (UU): download hier.
  • Presentatie Biobased 2.0 – Andre Faaij (TNO): download hier.
  • Presentatie van Erik Klooster (VNPI): download hier.
Scroll naar top