Nieuws / Opinie

jan 31

Versterken Nederlands leiderschap in hernieuwbare brandstoffen in zeevaart nodig

Platform Duurzame Biobrandstoffen heeft in samenwerking met Navigant, in opdracht van het Ministerie van I&W, een stakeholderconsultatie gehouden over de inzet van hernieuwbare brandstoffen in internationale zeevaart.

Download het rapport.

Grootste marktbarrière

Het prijsverschil tussen hernieuwbare brandstoffen en fossiel en het gebrek aan regelgeving zoals een verplichting vormen de grootste markbarrière voor inzet in internationale scheepvaart. Er zijn partijen die succesvol hernieuwbare brandstoffen inzetten, maar voor grootschalige inzet is regelgeving nodig en stimulerend beleid.

Meer vraag naar hernieuwbare brandstoffen zorgt voor meer aanbod omdat leveranciers er zeker van zijn dat er een markt is voor hun product. Uiteindelijk zou dit leiden tot lagere kosten voor hernieuwbare alternatieven (door schaalvoordelen, leereffecten en verhoogde concurrentie als er meerdere leveranciers zijn).

Deze stakeholderconsultatie laat zien dat de sector instrumenten nodig heeft voor inzet hernieuwbare energie in zeevaart. Deelnemers stonden in grote meerderheid positief ten opzichte van een verplicht internationaal doel op inzet hernieuwbare brandstoffen voor het reduceren van CO2-emissies van vaartuigen.  De sector pleit voor een verplichting ingesteld door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Ook andere instrumenten moeten worden bekeken met het oog op het mogelijk onderbrengen van zeevaart in het EU-Emission Trading Scheme (ETS). Verder is gewezen dat er goede mogelijkheden liggen bij het opnemen van hernieuwbare brandstoffen in de betreffende technische standaarden.

De meest concrete mogelijkheid voor de korte termijn biedt de Europese Richtlijn voor Hernieuwbare Energie, ofwel RED 2, met een opt-in voor zeevaart. Dat kan werken als een startmotor voor inzet hernieuwbare energie in zeevaart. Het houdt in dat leveren van hernieuwbare energie aan zeevaart meegeteld kan worden voor de verplichting voor hernieuwbare energie die ligt op nationaal vervoer en transport. In het rapport staat een uitleg hoe dit principe in zijn werk gaat en zijn voor- en nadelen benoemd.

Conclusies stakeholderconsultatie

  1. Maak gebruik van de ‘opt-in’ (zie hierboven) en werk tegelijkertijd, in een internationale coalitie van welwillende partijen, aan een internationaal verplicht doel voor inzet hernieuwbare brandstoffen in de sector.
  2. Ontwikkel met de sector een programma voor hernieuwbare brandstofopties voor de internationale zeevaartsector, dus inclusief short sea.
  3. Adresseer innovatie- en kennisopgaven met het stimuleren van een ‘learning community’ renewable fuels, met kennisinstellingen, onderwijs en sectorpartijen.

Voor meer informatie over scheepvaart-gerelateerde issues, zie hier.