okt 28

Oprichtingspresentatie ‘volume gebruik en productie duurzame biobrandstoffen moet omhoog’

Download presentatie lanceringsbijeenkomst

Namens het Platform Duurzame Biobrandstoffen heeft Eric van den Heuvel de strategie van het Platform Duurzame Biobrandstoffen uiteengezet. Het eindbeeld is duidelijk: biobrandstoffen zijn onmisbaar in luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegtransport. Deze sectoren zijn echter zeer sterk brandstofprijsgevoelig en er is op dit moment nauwelijks vraag. De strategie van het Platform is om met het vergroten van het gebruik- en productievolume de kostprijs omlaag te brengen. Daarbij wordt tevens de leveringszekerheid vergroot en betrouwbare praktijkervaring opgebouwd.

Eric van den Heuvel tijdens presentatie actiemanifest Platform Duurzame Biobrandstoffen

Eric van den Heuvel tijdens presentatie actiemanifest Platform Duurzame Biobrandstoffen

Petrouschka Werther, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, is verheugd dat spelers in de markt zich goed organiseren en daarmee een duidelijk aanspreekpunt vormen voor de overheid. Zij vindt sturing op CO2 belangrijk en steunt een sterke ontwikkeling van geavanceerde biobrandstoffen.

De voorzitter van het Platform, Michel Voorwinde, stelde de huidige 13 leden van het Platform voor en deed een uitnodiging aan partijen om zich bij het Platform aan te sluiten.