jul 13

“What is the way to go?” Key-note van Ingvar Landälv

 

Key-note presenatie van Invar Landälv op de bijeenkomst van de werkgroep conversie_22 juni 2017

Key-note presentatie van Ingvar Landälv op de bijeenkomst van de werkgroep conversie, 22 juni 2017 in Rotterdam

Download key-note presentatie en SGAB-rapporten

Grote vooruitgang in technologische ontwikkeling

In de Europese biobrandstoffensector ligt het niveau van innovatie hoog. Dit heeft geleid tot een significante vooruitgang in technologische ontwikkeling. Op de bijeenkomst van de werkgroep ‘Conversie’ gaat key-note-spreker Ingvar Landälv in op de ontwikkelingen van geavanceerde biobrandstoffen en geeft hij aan dat er al verschillende conversieroutes zijn die hebben aangetoond op industriële schaal biobrandstoffen te kunnen produceren.

Kosten van biobrandstoffen

Totdat de kosten voor klimaatverandering worden doorberekend in de prijs van fossiele brandstoffen, zullen biobrandstoffen duurder zijn (op enkele uitzonderingen na). Op dit moment zijn in Europa voornamelijk waardeketens gebaseerd op residuestromen of afval (bijna-)concurrerend in prijs.

Biomethaan en biogas geproduceerd op basis van anaerobe vergisting kennen van de verschillende biobrandstofconversieroutes momenteel de laagste productiekosten. In sommige nichemarkten in Europa zijn deze biobrandstoffen zelfs al concurrerend met de prijs van het fossiele alternatief. De prijs van bijv. HVO is ook sterk afhankelijk van de prijs van de feedstock en wordt onder bepaalde beleidscondities, met name bij gebruik van reststromen, commercieel interessant. Ethanol op basis van houtachtige grondstoffen staat volgens Landälv momenteel op de rand van vroege commercialisatie. Hij verwacht dat de kosten voor biomethaan, methanol en ethanol uit afval en biomassa via de verrassingsroute omlaag zullen gaan.

SGAB Report, "Building up the Future. Cost of Biofuel", Figure 1. Summary of production cost.

SGAB Report, “Building up the Future – Cost of Biofuel”, Figure 1. Summary of production cost

Rapport Sub Group Advanced Biofuels

Tijdens deze bijeenkomst van de werkgroep conversie op 22 juni in Rotterdam, presenteerde Ingvar Landälf de state-of-the-art van de technologische ontwikkeling van verschillende conversieroutes naar duurzame biobrandstoffen. Dit overzicht is opgesteld door de Sub Group Advanced Biofuels (SGAB), onderdeel van het door de Europese Commissie in 2015 ingestelde Sustainable Transport Forum.  In dit recent gepubliceerde rapport geeft de industrie aan welke bijdrage zij verwacht met de productie van biobrandstoffen te kunnen leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen voor Europa. Belangrijke conclusie is dat de industrie voor 2030 hogere productie en inzet mogelijk acht dan nu in de huidige voorstellen voor de RED 2 (Renewable Energy Directive) zijn opgenomen.

Het SGAB-rapport brengt de status van technologische ontwikkeling en betrouwbaarheid van verschillende waardeketens in kaart, gevalideerd door de deelnemende industriële partijen. Het beoordeelt de thermochemische en de biologische routes voor geavanceerde biobrandstoffen, voegt daar ook de ontwikkelingen van hernieuwbare brandstoffen – Power to gas/liquid (Power2X)  -aan toe en verkent ook de mogelijkheden voor biobrandstoffen algen als grondstof. Tenslotte gaat een ander deelrapport in op de kosten van biobrandstoffen zijn bekeken, eveneens gevalideerd door de betrokken partijen in SGAB.

Goede toegang tot grondstoffen

De vraag wat geschikte toekomstbestendige technieken zijn, kan volgens Landälv per regio/land verschillen. Brandstof en conversietechniek horen bij elkaar en daar horen vervolgens geschikte grondstoffen bij. DME (een gasvormige vervanger voor diesel, gemaakt van methanol) is bijvoorbeeld een interessante keuze voor de regio van Stockholm. Dat heeft te maken met een goede toegang tot grondstoffen en de aanwezigheid van een truckfabrikant die de DME-technologie toepast. In alle gevallen geeft hij aan dat het terugbrengen van de kosten van biobrandstofproductie een belangrijke opgave blijft.. Landälv benadrukte verder het belang om opties open te houden en niet te snel met te hoge verwachtingen op nieuwe hypes in te springen.

Ingvar Landalv is verboden aan de Luleå University of Technology. Landälv is hoofdauteur van het SGAB-rapport “Building up the Future” over “Technology status and reliability of the value chains” en “Cost of Biofuel”, 14 februari 2017.

Ingvar Landalv is verbonden aan de Luleå University of Technology en Chairman van ETIP-Bioenergy, het samenwerkingsverband voor bioenergie onder het European Technology Innovation Platform.
Landälv is hoofdauteur van de rapporten “Technology status and reliability of the value chains” en “Cost of Biofuel”, onderdeel van het 2017 rapport “Building the Future – Final Report,  dat de Sub Group Advanced Biofuels heeft opgesteld.