mei 25

Wijziging Wet Milieubeheer voor implementatie ILUC-richtlijn gepubliceerd

De wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van de ILUC-richtlijn is door de Koning is getekend en op 24 mei 2018 in het Staatsblad gepubliceerd is (zie stb-2018-137). Ook het Besluit energie vervoer is door de Koning ondertekend en is op 17 mei 2018 in het Staatsblad gepubliceerd (zie Besluit). De staatssecretaris heeft het Besluit energie vervoer op 17mei 2018 in nahang naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. In de begeleidende brief staat dat de inwerkingtreding is voorzien op 1 juli 2018. Aan de inwerkingtreding zal terugwerkende kracht worden verleend tot en met 1 januari 2018, teneinde aan te sluiten bij de jaarsystematiek van de regelgeving en gelet op de reeds verstreken implementatietermijn van de ILUC-richtlijn. Voor 1 juli a.s. zal ook de Regeling energie vervoer gepubliceerd worden. Zodra de Regeling gepubliceerd is, zal het ministerie van IenW hierover berichten.