Het Platform ondersteunt de zoektocht naar de juiste en optimale grondstoffen voor het gebruik van duurzame biobrandstoffen in de Nederlandse transportsector.

De omslag maken naar een nieuwe grondstoffenbasis is een grote opgave.

In samenwerking met de landbouwsector, de agri-industrie en de bosbouwsector wil het Platform stimuleren dat in Europa reststromen beschikbaar komen als grondstof voor biobrandstoffen en andere toepassingen.

Dit geeft een impuls aan de Europese land- en bosbouwsector en levert banen op. Het Platform zoekt actief samenwerking met andere biobased- activiteiten om volumes te verkrijgen die betrouwbaar en betaalbaar zijn.

Scroll naar top