Nieuws

feb 16

TV-programma Brandpunt-plus besteedt aandacht aan vervuiling in de scheepvaart

TV-programma Brandpunt-plus besteedde op 15 februari 2018 aandacht aan de vervuiling in de scheepvaartsector. Aan het woord komen Astrid Sonneveld en Sjors Geraedts van het Nederlandse bedrijf GoodFuels, een lid van het Platform Duurzame Biobrandstoffen. Astrid en Sjors maken zich sterk voor voor de inzet van fossielvrije, klimaatvriendelijke brandstof om…
feb 14

Presentaties kennissessie ‘low carbon’ opties voor duurzame mobiliteit

RVO en het Platform Duurzame Biobrandstoffen organiseerden een kennissessie over low-carbon' opties voor duurzame mobiliteit.  Nieuwe ontwikkelingen in motortechniek en biobrandstoffen werden op een rij gezet voor beleidsmakers en spelers in de brandstoffenmarkt. Dagvoorzitter was Jeroen Bremmer van RVO. De kennissessie vond plaats bij RVO in Den Haag, op 17…

Geef je op voor de nieuwsbrief

Opinie

okt 09

De opmars van biobrandstoffen uit afval- en reststromen in Nederland

door Eric van den Heuvel Het Nederlandse beleid stuurt op de inzet van biobrandstoffen die gemaakt worden van afval- en reststromen. De jaarlijkse rapportages van de Nederlandse emissieautoriteit (NEa) (zie https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/rapportages-en-cijfers-ev/totaalrapportages) laten zien dat deze beleidssturing resultaat oplevert. In 2011, het eerste jaar waarover de (NEa) rapporteerde, lag het aandeel…
van Kessel Olie

Van Kessel Olie

http://vankesselolie.nl

Van Kessel Olie

Leden van Platform Duurzame Biobrandstoffen

Lidmaatschap

Voordelen Lidmaatschap

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen ondersteunt organisaties en bedrijven in Nederland bij de vergroting van de productie en het gebruik van duurzame biobrandstoffen.

Activiteiten

  • Kennisontwikkeling, analyse en onderzoek
  • Projecten en pilots
  • Beleidsinformatie

Het Platform bepleit actief de voordelen van duurzame biobrandstoffen voor de Nederlandse samenleving en economie.

Wie kan zich aansluiten?

Alle organisaties die het doel van het Platform onderschrijven, een professionele relatie hebben met het onderwerp, en de hoge duurzaamheidsambitie onderschrijven kunnen een lidmaatschap aanvragen door een intentieverklaring te ondertekenen.

Kosten

De ledenbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de leden in een Algemene Ledenvergadering.  Neem voor meer informatie contact op.