Nieuws

nov 15

Inzet hernieuwbare brandstoffen levert snelle CO2-winst voor Groningen

In de stad Groningen hebben raadsleden van D66, GroenLinks en PvDD op 18 oktober 2017 het college bevraagd over de duurzaamheidsambities in de aanbesteding van vloeibare brandstoffen. Het Platform Duurzame Biobrandstoffen adviseert het college van B&W van de gemeente Groningen de brandstofnormering aan te houden in de aanbesteding. Brandstoffen zijn…
nov 03

Platform Duurzame Biobrandstoffen sluit zich aan bij NVDE

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen is lid geworden van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) om gezamenlijk te werken aan het wezenlijk verhogen van het aandeel hernieuwbare energie voor verkeer en transport in Nederland. De NVDE maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het…

Geef je op voor de nieuwsbrief

Opinie

okt 09

De opmars van biobrandstoffen uit afval- en reststromen in Nederland

door Eric van den Heuvel Het Nederlandse beleid stuurt op de inzet van biobrandstoffen die gemaakt worden van afval- en reststromen. De jaarlijkse rapportages van de Nederlandse emissieautoriteit (NEa) (zie https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/rapportages-en-cijfers-ev/totaalrapportages) laten zien dat deze beleidssturing resultaat oplevert. In 2011, het eerste jaar waarover de (NEa) rapporteerde, lag het aandeel…

Meepraten op het forum

van Kessel Olie

Van Kessel Olie

http://vankesselolie.nl

Van Kessel Olie

Groengas Nederland

Leden van Platform Duurzame Biobrandstoffen

Lidmaatschap

Voordelen Lidmaatschap

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen ondersteunt organisaties en bedrijven in Nederland bij de vergroting van de productie en het gebruik van duurzame biobrandstoffen.

Activiteiten

  • Kennisontwikkeling, analyse en onderzoek
  • Projecten en pilots
  • Beleidsinformatie

Het Platform bepleit actief de voordelen van duurzame biobrandstoffen voor de Nederlandse samenleving en economie.

Wie kan zich aansluiten?

Alle organisaties die het doel van het Platform onderschrijven, een professionele relatie hebben met het onderwerp, en de hoge duurzaamheidsambitie onderschrijven kunnen een lidmaatschap aanvragen door een intentieverklaring te ondertekenen.

Kosten

De ledenbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de leden in een Algemene Ledenvergadering.  Neem voor meer informatie contact op.