Nieuws

mei 22

UK researchers find ways to turn invasive seaweed into biofuel and fertilizer

UK researchers have developed a cheap and simple way of creating biofuel and fertiliser from seaweed, whilst removing plastic from the oceans and cleaning up tourist beaches in the Caribbean and Central America. Read the article here. In the Netherlands TNO also executes RD&D in its Seaweed Lab to convert…
mei 08

Updates on the status of advanced biofuels projects

In the coming decade the share of renewable fuels in transport needs to increase significantly to lower the climate impact of transport and mobility and  keep Europe on track to Paris. The Renewable Energy Directive for the periode 2021 to 2030 sets out a clear growth path for biofuels based…
mei 08

PBL doet verslag van zoektocht gedeelde feiten en meningen duurzame biomassa

PBL doet verslag van de zoektocht naar gedeelde feiten en meningen over beschikbaarheid en toepassingsmogelijken duurzame biomassa. Het eindrapport van PBL is hier te vinden. Voor biomassa lijkt in een klimaatneutrale, circulaire economie een belangrijke rol weggelegd. Tegelijkertijd is er veel maatschappelijke discussie over de wenselijkheid van (grootschalige) productie en…
mei 01

FuelEU Maritime Initiative – for more sustainable fuels in the maritime sector

The European Commission had started a process to draft a directive to increase the use of sustainable alternative fuels in European shipping and ports in the so-called FuelEU Maritime Initiative. The background for this action is  that ship traffic to or from ports in the European Economic Area accounts for…

Opinie

mei 25

Reactie op PBL studie naar ‘Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden duurzame biomassa’

In een onlangs verschenen rapport (7 mei 2020) over ‘Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa’ trekt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zeer zinnige conclusies om te betrekken bij een goede strategie voor duurzame biomassamobilisatie. Het Planbureau voor de Leefomgeving vraagt ondermeer terecht aandacht voor de bedreiging die uitgaat van…
mei 22

The alternative role of hydrogen in transport

Whatever you open today: newspaper, twitter, LinkedIn, magazine – currently hydrogen is in the spotlight, often presenting it as the energy carrier of the future. The industrial sector, especially refineries and the chemical sector, is already a major consumer. The climate agreement also sees opportunities for replacing gas. For heating…
mei 04

Diesel indispensable for a cleaner planet

The world is changing rapidly and this may well have a greater impact on our industry than others. The demand for sustainable fuel solutions is increasing and more and more alternative fuels are coming onto the market. But which alternatives offer the most opportunities? What are the possibilities? Today we…

Leden van Platform Duurzame Biobrandstoffen

CCT BV

FinCo Fuel Benelux BV

GP Groot brandstoffen- en oliehandel

van Kessel Olie

Van Kessel Olie

http://vankesselolie.nl

Van Kessel Olie

Methanol Institute

REG Overseas Holdings BV

http://www.regi.com

Tamoil Nederland BV

http://www.tamoil.nl

Viride Holding BV

Member

Partners van Platform Duurzame Biobrandstoffen

De activiteiten van het Platform Duurzame Biobrandstoffen zijn mogelijk door de financiële bijdrage van leden en partners. In aanvulling daarop ontvangt het platform, vanwege haar rol als onafhankelijk kennis- en innovatieplatform subsidie van de RVO-regeling DKTI-transport (Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport). voor de periode 2018 en 2019: project DKTI170036, voor 2020: project DKTI219003).

Lidmaatschap

Voordelen Lidmaatschap

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen ondersteunt organisaties en bedrijven in Nederland bij de vergroting van de productie en het gebruik van duurzame biobrandstoffen.

Activiteiten

  • Kennisontwikkeling en , analyse en onderzoek
  • Kennisdeling
  • Projecten en pilots
  • Beleidsinformatie

Het Platform bepleit actief de voordelen van duurzame biobrandstoffen voor de Nederlandse samenleving en economie.

Wie kan zich aansluiten?

Alle organisaties die het doel van het Platform onderschrijven, een professionele relatie hebben met het onderwerp, en de hoge duurzaamheidsambitie onderschrijven kunnen een lidmaatschap aanvragen door een intentieverklaring te ondertekenen.

Kosten

De ledenbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de leden in een Algemene Ledenvergadering.  Voor 2018 en 2019 is de contributie vastgesteld op € 3.500, exclusief btw.

Neem voor meer informatie contact op.