Nieuws

dec 06

‘Better Biomass’ schema goedgekeurd door Europese Commissie voor certificering duurzame biobrandstoffen

Het Better Biomass certificatieschema is opnieuw erkend door de Europese Commissie in het kader van de hernieuwbare energierichtlijn. Met Better Biomass kunnen bedrijven aantonen te voldoen aan de wettelijke duurzaamheidseisen in deze richtlijn. Deze eisen hebben betrekking op biobrandstoffen voor vervoer en vloeibare biomassa voor overige energietoepassingen. De erkenning heeft…
nov 30

GoodFuels brengt eerste duurzame stookolie op de zeevaartmarkt

GoodFuels brengt wereld’s eerste 100% duurzame stookolie op de markt na succesvolle testen met Norden A/S Met de introductie van een duurzame Bio-Fuel Oil met ultra lage CO2- en zwaveluitstoot (ULCSFO) krijgt de grote scheepvaart een nieuw alternatief voor vervuilende stookolie in handen waarmee stijgende industrie emissies snel en betaalbaar…
nov 29

Zweedse ‘coalitie of the willing’ voor decarbonisatie transport

In Zweden werkt een brede coalitie van partijen aan de doelstelling om het Zweedse wagenpark in 2030 onafhankelijk van fossiele brandstoffen te maken. Tijdens het seminar 'Clear and effective policies for low carbon transport' ( 27 november 2018) lichtte Jacob Lagercrantz toe hoe…

Geef je op voor de nieuwsbrief

Geplande bijeenkomsten Platform Duurzame Biobrandstoffen:

Recent toegevoegde rapporten aan infotheek:

Opinie

nov 28

Overheidssturing op snelle vermindering van fossiel

Klimaataanpak vraagt om overheidssturing op snelle vermindering van fossiel in het systeem Voor de invulling van het Klimaatakkoord van Parijs zal voor het gebruik van fossiele grondstoffen een einddatum moeten…
sep 26

De kosten voor CO2-reductie met bijtellingsbeleid zijn hoog

De kosten voor CO2-reductie met bijtellingsbeleid zijn hoog. Beleid voor "hernieuwbare energie in vervoer" levert meer CO2-reductie tegen lagere kosten - door Eric van den Heuvel - PBL-rapport over bijtellingsbeleid…
van Kessel Olie

Van Kessel Olie

http://vankesselolie.nl

Van Kessel Olie

Methanol Institute

Viride Holding BV

Leden van Platform Duurzame Biobrandstoffen

Lidmaatschap

Voordelen Lidmaatschap

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen ondersteunt organisaties en bedrijven in Nederland bij de vergroting van de productie en het gebruik van duurzame biobrandstoffen.

Activiteiten

  • Kennisontwikkeling en , analyse en onderzoek
  • Kennisdeling
  • Projecten en pilots
  • Beleidsinformatie

Het Platform bepleit actief de voordelen van duurzame biobrandstoffen voor de Nederlandse samenleving en economie.

Wie kan zich aansluiten?

Alle organisaties die het doel van het Platform onderschrijven, een professionele relatie hebben met het onderwerp, en de hoge duurzaamheidsambitie onderschrijven kunnen een lidmaatschap aanvragen door een intentieverklaring te ondertekenen.

Kosten

De ledenbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de leden in een Algemene Ledenvergadering.  Voor 2018 en 2019 is de contributie vastgesteld op € 3.500, exclusief btw.

Neem voor meer informatie contact op.