Nieuws

mei 21

ILT constateert fraude met certificering biodiesel

In een Signaalrapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wijst ILT op "geconstateerde fraude met de certificering van duurzame biodiesel". Het Platform vindt fraude buitengewoon ernstig, en is blij dat er serieus en strafrechtelijk naar gekeken wordt. Het is van groot belang dat bedrijven,…
apr 12

Factsheet innovatieve energiedragers van de toekomst

Platform Duurzame Biobrandstoffen wijst ter gelegenheid van de rondetafel/hoorzitting Klimaattafel Mobiliteit op 17 april 2019 op de Factsheet innovatieve energiedragers van de toekomst (14 mei 2018). Deze visie is in consensus ontwikkeld en aangeboden aan de Mobiliteitstafel door de vier brandstofplatforms: Elektrisch rijden (FET); het H2 platform; het LNG platform; en Platform Duurzame…
apr 05

Avantium locates biorefinery demonstration plant in Delfzijl

Dutch-based Avantium has decided to locate the new demonstration plant for its Mekong technology in Chemie Park Delfzijl, the Netherlands. The construction of the demonstration plant – with a capacity of around 10 tons of plant-based mono-ethylene glycol (MEG) – is on track, with the opening scheduled for the second…
apr 05

Swedish shipping industry prepares to go fossil-free by 2045

Sweden’s shipping sector is preparing to end the use of fossil fuels domestically by 2045. The Swedish Shipowners’ Association together with Fossil-Free Sweden, a government initiative are developing a roadmap to net zero greenhouse gas emissions in in the Swedish shipping sector. This is in line with a law adopted in 2017…

Opinie

mrt 27

Reactie op doorrekening Ontwerp-Klimaatakkoord door PBL

Op 13 maart 2019 bracht het Planbureau voor de Leefomgeving, PBL, de langverwachte doorrekening van het Ontwerp KlimaatAkkoord (OKA) naar buiten. De doorrekening bevestigt dat linksom of rechtsom een groot volume aan hernieuwbare brandstoffen (groene elektriciteit, groene waterstof en hernieuwbare brandstoffen) nodig is om de Nederlandse klimaatdoelen in transport te kunnen halen. Het Platform…
nov 28

Overheidssturing op snelle vermindering van fossiel

Klimaataanpak vraagt om overheidssturing op snelle vermindering van fossiel in het systeem Voor de invulling van het Klimaatakkoord van Parijs zal voor het gebruik van fossiele grondstoffen een einddatum moeten komen. Geredeneerd vanuit de noodzaak om de temperatuurstijging die klimaatverandering veroorzaakt te beperken, heeft de wereld met het huidige niveau…
sep 26

De kosten voor CO2-reductie met bijtellingsbeleid zijn hoog

De kosten voor CO2-reductie met bijtellingsbeleid zijn hoog. Beleid voor "hernieuwbare energie in vervoer" levert meer CO2-reductie tegen lagere kosten - door Eric van den Heuvel - PBL-rapport over bijtellingsbeleid en CO2 Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft onlangs een rapport uitgebracht met een analyse over wat het fiscale…

Leden van Platform Duurzame Biobrandstoffen

Biondoil Netherlands BV

Bio Refinery Development

REG Overseas Holdings BV

http://www.regi.com

Viride Holding BV

Lidmaatschap

Voordelen Lidmaatschap

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen ondersteunt organisaties en bedrijven in Nederland bij de vergroting van de productie en het gebruik van duurzame biobrandstoffen.

Activiteiten

  • Kennisontwikkeling en , analyse en onderzoek
  • Kennisdeling
  • Projecten en pilots
  • Beleidsinformatie

Het Platform bepleit actief de voordelen van duurzame biobrandstoffen voor de Nederlandse samenleving en economie.

Wie kan zich aansluiten?

Alle organisaties die het doel van het Platform onderschrijven, een professionele relatie hebben met het onderwerp, en de hoge duurzaamheidsambitie onderschrijven kunnen een lidmaatschap aanvragen door een intentieverklaring te ondertekenen.

Kosten

De ledenbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de leden in een Algemene Ledenvergadering.  Voor 2018 en 2019 is de contributie vastgesteld op € 3.500, exclusief btw.

Neem voor meer informatie contact op.