Nieuws

jul 08

SER brengt advies duurzaamheidskader biomassa uit

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft haar advies over duurzaamheidskader biomassa uitgebracht. De link naar het  persbericht en het adviesrapport is hier te vinden. Het Platform Duurzame Biobrandstoffen gaat zich beraden op een reactie. Eerder hebben Circular Biobased Delta en Platform Duurzame Biobrandstoffen in een brief aan de SER- Duurzaamheidscommissie aangegeven dat…
jun 15

Betrek ontwikkelen van kansen bij SER-advies over duurzaamheidskader biomassa

Kennis- en Innovatieplatform Duurzame Biobrandstoffen (PDB) en Circular Biobased Delta geven de leden van de SER-commissie Duurzame Ontwikkeling enkele punten mee ter overweging bij het ontwikkelen van een SER-advies over een duurzaamheidskader biomassa. Voor beide spelers vormt duurzaamheid het cruciale uitgangspunt. Aangegeven is dat er veel kennis van de huidige…
jun 09

Rolande introduceert als eerste fysiek Bio-LNG in Nederland

LNG-leverancier Rolande biedt als eerste in Nederland fysiek Bio-LNG aan. Zowel Albert Heijn als PostNL zijn begonnen met de inzet van tientallen vrachtwagens die (deels) op deze brandstof rijden. Rolande geeft aan dat de bio-LNG die ze voor zwaar wegtransport leveren de de verlaging van de klimaatimpact kan oplopen tot…
mei 22

UK researchers find ways to turn invasive seaweed into biofuel and fertilizer

UK researchers have developed a cheap and simple way of creating biofuel and fertiliser from seaweed, whilst removing plastic from the oceans and cleaning up tourist beaches in the Caribbean and Central America. Read the article here. In the Netherlands TNO also executes RD&D in its Seaweed Lab to convert…

Opinie

mei 25

Reactie op PBL studie naar ‘Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden duurzame biomassa’

In een onlangs verschenen rapport (7 mei 2020) over ‘Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa’ trekt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zeer zinnige conclusies om te betrekken bij een goede strategie voor duurzame biomassamobilisatie. Het Planbureau voor de Leefomgeving vraagt ondermeer terecht aandacht voor de bedreiging die uitgaat van…
mei 22

The alternative role of hydrogen in transport

Whatever you open today: newspaper, twitter, LinkedIn, magazine – currently hydrogen is in the spotlight, often presenting it as the energy carrier of the future. The industrial sector, especially refineries and the chemical sector, is already a major consumer. The climate agreement also sees opportunities for replacing gas. For heating…
mei 04

Diesel indispensable for a cleaner planet

The world is changing rapidly and this may well have a greater impact on our industry than others. The demand for sustainable fuel solutions is increasing and more and more alternative fuels are coming onto the market. But which alternatives offer the most opportunities? What are the possibilities? Today we…

Geef je op voor de nieuwsbrief

Geplande bijeenkomsten Platform Duurzame Biobrandstoffen:

Upcoming non-PDB events:

Recent toegevoegde rapporten aan infotheek:

Recent newsletters and invitations:

Meepraten op het forum

Leden van Platform Duurzame Biobrandstoffen

CCT BV

FinCo Fuel Benelux BV

GP Groot brandstoffen- en oliehandel

van Kessel Olie

Van Kessel Olie

http://vankesselolie.nl

Van Kessel Olie

Methanol Institute

REG Overseas Holdings BV

http://www.regi.com

Tamoil Nederland BV

http://www.tamoil.nl

Viride Holding BV

Member

Partners van Platform Duurzame Biobrandstoffen

De activiteiten van het Platform Duurzame Biobrandstoffen zijn mogelijk door de financiële bijdrage van leden en partners. In aanvulling daarop ontvangt het platform, vanwege haar rol als onafhankelijk kennis- en innovatieplatform subsidie van de RVO-regeling DKTI-transport (Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport). voor de periode 2018 en 2019: project DKTI170036, voor 2020: project DKTI219003).

Lidmaatschap

Voordelen Lidmaatschap

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen ondersteunt organisaties en bedrijven in Nederland bij de vergroting van de productie en het gebruik van duurzame biobrandstoffen.

Activiteiten

  • Kennisontwikkeling en , analyse en onderzoek
  • Kennisdeling
  • Projecten en pilots
  • Beleidsinformatie

Het Platform bepleit actief de voordelen van duurzame biobrandstoffen voor de Nederlandse samenleving en economie.

Wie kan zich aansluiten?

Alle organisaties die het doel van het Platform onderschrijven, een professionele relatie hebben met het onderwerp, en de hoge duurzaamheidsambitie onderschrijven kunnen een lidmaatschap aanvragen door een intentieverklaring te ondertekenen.

Kosten

De ledenbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de leden in een Algemene Ledenvergadering.  Voor 2018 en 2019 is de contributie vastgesteld op € 3.500, exclusief btw.

Neem voor meer informatie contact op.