Nieuws

okt 21

Petrol cars run on bio-methanol in a pilot in Denmark

In a new experiment in Denmark, around 100 cars will run on biomethanol (M85) from biogas and manure for two years, as an alternative to petrol. Lars Thomsen, chairman of the Danish Methanol Association, has been driving on biomethanol now for one year, in his Peugeot 108. by using M85,…
okt 19

Analyse Kabinetsreactie duurzaamheidskader biogrondstoffen voor hernieuwbare brandstoffen

Commentaar op Duurzaamheidskader Biogrondstoffen Het Platform Duurzame Biobrandstoffen geeft in 11 punten commentaar op de Kabinetsreactie op het SER-advies duurzaamheidskader biogrondstoffen. Het kabinet steunt inzet duurzame biomassa in wegtransport en in internationale sectoren zonder alternatieven zoals lucht- en scheepvaart. Let wel: voor die laatste sectoren bestaan momenteel geen verplichte doelen en…
sep 30

Zweden brengt klimaatimpact transport substantieel omlaag

Zweden stuurt aan op een beduidend grotere bijmenging van hernieuwbare brandstoffen in diesel- en benzineproducten. Daarmee wordt snel en op een kosteneffectieve manier de klimaatimpact van het bestaande wagenpark teruggedrongen. Voor 2030 staat als doel een 66% lagere koolstofintensiteit in diesel en een 28% lagere koolstofintensiteit in benzine. Vliegtuigbrandstoffen gebunkerd…
sep 17

New website for consumers on E10-fuel

The European renewable ethanol industry has launched a new website to inform consumers in Europe about the E10-fuel blend: E10info.eu. E10 is  available in a growing number of European countries - currently sold in 13 EU Member States. E1o, a fuel blend for petrol cars, contains up to 10% renewable…

Opinie

sep 09

“Why we need biofuels on the road to 2030 climate targets”

Bart-Willem ten Cate, Low-Carbon Strategist at FinCo Fuel Group BV, has been advocating for sustainability measures in transport for almost two decades. He believes “sustainability is becoming a licence to operate”, and tells in a 'changemakers'-blog of ING Wholesale Banking why low-carbon fuels have to be part of the energy transition…
mei 25

Reactie op PBL studie naar ‘Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden duurzame biomassa’

In een onlangs verschenen rapport (7 mei 2020) over ‘Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa’ trekt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zeer zinnige conclusies om te betrekken bij een goede strategie voor duurzame biomassamobilisatie. Het Planbureau voor de Leefomgeving vraagt ondermeer terecht aandacht voor de bedreiging die uitgaat van…
mei 22

The alternative role of hydrogen in transport

Whatever you open today: newspaper, twitter, LinkedIn, magazine – currently hydrogen is in the spotlight, often presenting it as the energy carrier of the future. The industrial sector, especially refineries and the chemical sector, is already a major consumer. The climate agreement also sees opportunities for replacing gas. For heating…

Geef je op voor de nieuwsbrief

Geplande bijeenkomsten Platform Duurzame Biobrandstoffen:

Upcoming non-PDB events:

Recent toegevoegde rapporten aan infotheek:

Recent newsletters and invitations:

Meepraten op het forum

Leden van Platform Duurzame Biobrandstoffen

FinCo Fuel Benelux BV

GP Groot brandstoffen- en oliehandel

van Kessel Olie

Van Kessel Olie

http://vankesselolie.nl

Van Kessel Olie

Methanol Institute

Viride Holding BV

Member

Partners van Platform Duurzame Biobrandstoffen

De activiteiten van het Platform Duurzame Biobrandstoffen zijn mogelijk door de financiële bijdrage van leden en partners. In aanvulling daarop ontvangt het platform, vanwege haar rol als onafhankelijk kennis- en innovatieplatform subsidie van de RVO-regeling DKTI-transport (Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport). voor de periode 2018 en 2019: project DKTI170036, voor 2020: project DKTI219003).

Lidmaatschap

Voordelen Lidmaatschap

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen ondersteunt organisaties en bedrijven in Nederland bij de vergroting van de productie en het gebruik van duurzame biobrandstoffen.

Activiteiten

  • Kennisontwikkeling en , analyse en onderzoek
  • Kennisdeling
  • Projecten en pilots
  • Beleidsinformatie

Het Platform bepleit actief de voordelen van duurzame biobrandstoffen voor de Nederlandse samenleving en economie.

Wie kan zich aansluiten?

Alle organisaties die het doel van het Platform onderschrijven, een professionele relatie hebben met het onderwerp, en de hoge duurzaamheidsambitie onderschrijven kunnen een lidmaatschap aanvragen door een intentieverklaring te ondertekenen.

Kosten

De ledenbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de leden in een Algemene Ledenvergadering.  Voor 2018 en 2019 is de contributie vastgesteld op € 3.500, exclusief btw.

Neem voor meer informatie contact op.