Nieuws

jan 31

Versterken Nederlands leiderschap in hernieuwbare brandstoffen in zeevaart nodig

Platform Duurzame Biobrandstoffen heeft in samenwerking met Navigant, in opdracht van het Ministerie van I&W, een stakeholderconsultatie gehouden over de inzet van hernieuwbare brandstoffen in internationale zeevaart. Download het rapport. Grootste marktbarrière Het prijsverschil tussen hernieuwbare brandstoffen en fossiel en het gebrek aan regelgeving zoals een verplichting vormen de grootste…
jan 07

Internetconsultatie aanpassing Wet milieubeheer voor Nederlandse implementatie RED 2

Voor de implementatie van de nieuwe Europese richtlijn Hernieuwbare energie, RED 2, moet de Wet milieubeheer en het Besluit en de Regeling energie vervoer worden aangepast. De internetconsultatie voor de aangepaste Wet milieubeheer is op dinsdag 7 januari van start gegaan. Ook is bijgevoegd een consultatie over een kleine wijziging…
jan 06

FinCo Fuel Group and GoodFuels join forces in renewable fuels

FinCo Fuel Group, active in the downstream energy market with a broad portfolio of fuel products, has expanded its network with the acquisition of a majority stake in GoodNRG, holding company of renewable fuels pioneer GoodFuels, the companies have announced today. Finco and GoodFuels are both members of the Platform Sustainable…
dec 20

Verdubbeling inzet hernieuwbare brandstoffen mogelijk, zegt Navigant in studie

Belangrijke bevindingen Navigant Rapport 'Renewable Fuels for Dutch Transport towards 2030' Volgens Navigant zijn de 2030-doelen die Nederland zich heeft gesteld in het Klimaatakkoord (juni 2019) makkelijk te behalen met de hernieuwbare brandstoffen en technologieën die reeds op de markt zijn. Deze kunnen binnen de geldende brandstofspecificaties ingezet worden in de transportmarkt.…

Opinie

jan 06

Renewable fuels in NL transport expected to increase to 45 PJ in 2020

In only two years, renewable fuels in transport will grow in the Netherlands from 24 PJ in 2018 to around 45 PJ in 2020. This is the equivalent of about 1.6 million m3 of renewable fuels and will result result in 3.4 million tonnes of avoided fossil CO2-emissions in 2020.…
dec 20

Reactie op uitspraak Hoge Raad in Urgenda-zaak

In de CO2-emissie reductieplannen kan het kabinet meer gebruik maken van de emissiereductie die de hernieuwbare brandstoffen kunnen leveren. Op weg naar volledige elektrificatie kan de inzet van hernieuwbare brandstoffen via een bijmengverplichting de fossiele brandstoffen in verhoogd tempo terugdringen. Dat is bij verre de meest kosteneffectieve optie in transport en de snelste route naar aanzienlijke CO2-emissiereductie. [zie DENA] Kabinet…
nov 29

2030-Climate targets for mobility require a cap for the use of fossil fuel

Voor Nederlands: zie hier English PDF-version Eric van den Heuvel, Loes Knotter The Netherlands Platform Sustainable Biofuels argues for a decreasing cap on the use of fossil fuels in the Netherland mobility sector. Starting from today’s level of 494 PJ total energy use in transport (of which 463 PJ is…

Leden van Platform Duurzame Biobrandstoffen

AVIA Shared Service Centre

Biondoil Netherlands BV

FinCo Fuel Benelux BV

GP Groot brandstoffen- en oliehandel

REG Overseas Holdings BV

http://www.regi.com

Tamoil Nederland BV

http://www.tamoil.nl
van Kessel Olie

Van Kessel Olie

http://vankesselolie.nl

Van Kessel Olie

Partners van Platform Duurzame Biobrandstoffen

De activiteiten van het Platform Duurzame Biobrandstoffen zijn mogelijk door de financiële bijdrage van leden en partners. In aanvulling daarop ontvangt het platform, vanwege haar rol als onafhankelijk kennis- en innovatieplatform subsidie van de RVO-regeling DKTI-transport (Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport). voor de periode 2018 en 2019: project DKTI170036, voor 2020: project DKTI219003).

Lidmaatschap

Voordelen Lidmaatschap

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen ondersteunt organisaties en bedrijven in Nederland bij de vergroting van de productie en het gebruik van duurzame biobrandstoffen.

Activiteiten

  • Kennisontwikkeling en , analyse en onderzoek
  • Kennisdeling
  • Projecten en pilots
  • Beleidsinformatie

Het Platform bepleit actief de voordelen van duurzame biobrandstoffen voor de Nederlandse samenleving en economie.

Wie kan zich aansluiten?

Alle organisaties die het doel van het Platform onderschrijven, een professionele relatie hebben met het onderwerp, en de hoge duurzaamheidsambitie onderschrijven kunnen een lidmaatschap aanvragen door een intentieverklaring te ondertekenen.

Kosten

De ledenbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de leden in een Algemene Ledenvergadering.  Voor 2018 en 2019 is de contributie vastgesteld op € 3.500, exclusief btw.

Neem voor meer informatie contact op.