Nieuws

sep 17

New website for consumers on E10-fuel

The European renewable ethanol industry has launched a new website to inform consumers in Europe about the E10-fuel blend: E10info.eu. E10 is  available in a growing number of European countries - currently sold in 13 EU Member States. E1o, a fuel blend for petrol cars, contains up to 10% renewable…
sep 02

Commentaar Platform op SER-advies Biomassa in Balans

Het Platform wijst op de voordelen voor Nederland om in te zetten op de ontwikkeling van bioraffinage en beschikbaar maken van aanvoerlijnen duurzame biogrondstoffen voor biobrandstoffen, alle segmenten, en biobased chemie. Dit levert substantiële terugdringing van CO2-emissies op en een economisch perspectief voor de Nederlandse economie. Naar mening van het Platform…
aug 25

Reactie SER-advies ‘Biomassa in Balans’ van sector bio-economie

Biogrondstoffen zijn nodig, niet alleen om de transitie naar een fossielvrije energievoorziening te doorlopen[1], maar zeker ook als grondstoffen voor duurzame, biobased chemie, brandstoffen en materialen. Nederland, met een chemiesector die qua bedrijven en kennisinfrastructuur tot de internationale top behoort, kan met het ontwikkelen van toekomstperspectieven voor biobased producten, alternatieve…
jul 08

SER brengt advies duurzaamheidskader biomassa uit

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft haar advies over duurzaamheidskader biomassa uitgebracht. De link naar het  persbericht en het adviesrapport is hier te vinden. Het Platform Duurzame Biobrandstoffen gaat zich beraden op een reactie. Eerder hebben Circular Biobased Delta en Platform Duurzame Biobrandstoffen in een brief aan de SER- Duurzaamheidscommissie aangegeven dat…

Opinie

sep 09

“Why we need biofuels on the road to 2030 climate targets”

Bart-Willem ten Cate, Low-Carbon Strategist at FinCo Fuel Group BV, has been advocating for sustainability measures in transport for almost two decades. He believes “sustainability is becoming a licence to operate”, and tells in a 'changemakers'-blog of ING Wholesale Banking why low-carbon fuels have to be part of the energy transition…
mei 25

Reactie op PBL studie naar ‘Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden duurzame biomassa’

In een onlangs verschenen rapport (7 mei 2020) over ‘Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa’ trekt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zeer zinnige conclusies om te betrekken bij een goede strategie voor duurzame biomassamobilisatie. Het Planbureau voor de Leefomgeving vraagt ondermeer terecht aandacht voor de bedreiging die uitgaat van…
mei 22

The alternative role of hydrogen in transport

Whatever you open today: newspaper, twitter, LinkedIn, magazine – currently hydrogen is in the spotlight, often presenting it as the energy carrier of the future. The industrial sector, especially refineries and the chemical sector, is already a major consumer. The climate agreement also sees opportunities for replacing gas. For heating…

Geef je op voor de nieuwsbrief

Geplande bijeenkomsten Platform Duurzame Biobrandstoffen:

Upcoming non-PDB events:

Recent toegevoegde rapporten aan infotheek:

Recent newsletters and invitations:

Meepraten op het forum

Leden van Platform Duurzame Biobrandstoffen

FinCo Fuel Benelux BV

GP Groot brandstoffen- en oliehandel

van Kessel Olie

Van Kessel Olie

http://vankesselolie.nl

Van Kessel Olie

Methanol Institute

Viride Holding BV

Member

Partners van Platform Duurzame Biobrandstoffen

De activiteiten van het Platform Duurzame Biobrandstoffen zijn mogelijk door de financiële bijdrage van leden en partners. In aanvulling daarop ontvangt het platform, vanwege haar rol als onafhankelijk kennis- en innovatieplatform subsidie van de RVO-regeling DKTI-transport (Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport). voor de periode 2018 en 2019: project DKTI170036, voor 2020: project DKTI219003).

Lidmaatschap

Voordelen Lidmaatschap

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen ondersteunt organisaties en bedrijven in Nederland bij de vergroting van de productie en het gebruik van duurzame biobrandstoffen.

Activiteiten

  • Kennisontwikkeling en , analyse en onderzoek
  • Kennisdeling
  • Projecten en pilots
  • Beleidsinformatie

Het Platform bepleit actief de voordelen van duurzame biobrandstoffen voor de Nederlandse samenleving en economie.

Wie kan zich aansluiten?

Alle organisaties die het doel van het Platform onderschrijven, een professionele relatie hebben met het onderwerp, en de hoge duurzaamheidsambitie onderschrijven kunnen een lidmaatschap aanvragen door een intentieverklaring te ondertekenen.

Kosten

De ledenbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de leden in een Algemene Ledenvergadering.  Voor 2018 en 2019 is de contributie vastgesteld op € 3.500, exclusief btw.

Neem voor meer informatie contact op.